Ðò Xuôi Sơn Hạ 
youtube
zoom
tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Thư Viện Giác Nguyên


Ðò Xuôi Sơn Hạ
Tôi mượn bài thơ như đồ mắc áo để máng lên đó những vấn đề về giáo lý.

Bao năm đất khách đợi đò
Đò xuôi sơn hạ, người chờ đầu non
Mấy mùa trăng khuyết lại tròn
Đò xưa đổ nát người còn gọi nhau


Bao năm : Vô số kiếp luân hồi.
Đất khách : Trong kinh nói không có nơi nào ta trở lại hai lần hết. Lấn trước là con người khác, lần sau là con người khác. Nên nơi nào cũng là đất khách hết.
Đợi đò : Khi có mặt trên đời, ta mong nhan sắc, tình yêu, tiền bạc, quyền lực, kiến thức, tiếng tăm, ...
Đò xuôi sơn hạ, người chờ đầu non : Cả một chuỗi luân hồi bất toàn, bất trắc. Đò đi ở dưới mà mình chờ trên núi. Sanh ra đời toàn là những chuyện trái ý nghịch lòng. Muốn cái này mà lại được cái khác. Không ai muốn đau, muốn chết mà vẫn phải chịu.
Mấy mùa trăng khuyết lại tròn : Qua bao năm tháng, bao kiếp luân hồi, những chuyện tương tự cứ xảy ra mãi.
Đò xưa đổ nát người còn gọi nhau : Cứ vô thường hoài mà mình cứ đẻ ra là trông ngóng. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, tiếp tục 2 con 1 hột, 2 con 1 hột như vậy.

Mỗi bài thơ chỉ là cái cớ để tôi trình bày vấn đề về giáo lý.
Để có sách xin liên lạc:

Việt Nam:
☎ Cô Trần Thị Ngọc-Tuyết: 0934183043
Có ship COD qua bưu điện.
☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378
464/22 Hòa Hảo, P. 5, Q. 10, TP. HCM

Mỹ:
✉ Cô Jenni Tran: jennitran433@yahoo.com

Úc:
☎ Anh Trần Nhân: 0432 330 262


Họ Đã Nghĩ Như Thế


Để có sách xin liên lạc:

Việt Nam:
☎ Cô Trần Thị Ngọc-Tuyết: 0934183043
Có ship COD qua bưu điện.
☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378
464/22 Hòa Hảo, P. 5, Q. 10, TP. HCM

Mỹ:
✉ Cô Jenni Tran: jennitran433@yahoo.com

Úc:
☎ Anh Trần Nhân: 0432 330 262


Tủ Sách Toại Khanh

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com