Họ Đã Nghĩ Như Thế 
youtube
facebook
zoom
tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Thư Viện Giác Nguyên


Họ Đã Nghĩ Như Thế
Nội dung sách này gồm hai mươi bài tham luận của các vị sư học trò Thiền sư Ajahn Chah về những đề tài khác nhau mà cách trình bày thì cứ như những lời tâm sự mang tính thần kinh nghiệm tự chứng. Có thể nói đó là những suy nghĩ, những lời thầm thì được chép lại thành bài viết . Đọc tới lui bản dịch , bất chợt tôi lại nghĩ về Nietzsche với tác phẩm Also Sprach Zarathustra của ông bằng một chút tinh nghịch trẻ con nhất, tôi bổng nghĩ tới nhan đề cho bản dịch Việt Ngữ của mình rồi hồn nhiên quyết định đặt cho nó cái tên lạ lùng mà các học giả thấy ở trang bìa HỌ ĐÃ NGHĨ NHƯ THẾ (Also dachte Sie! ) thay vì phải dịch sát nhan đề của cuốn nguyên tác ( Seeing the way ) .Địa chỉ liên lạc để có sách:

☎ Cô Trần Thị Ngọc Tuyết: 0934183043

Có ship COD qua bưu điện.

☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378

🛋 Thỉnh sách trực tiếp tại địa chỉ: 464/22 Hoà Hảo, phường 05, quận 10 TPHCM.

✉ Độc giả ở Mỹ thỉnh sách xin liên lạc: Email : jennitran433@yahoo.com

Nhật Tụng Kalama


Địa chỉ liên lạc để có sách:

☎ Cô Trần Thị Ngọc Tuyết: 0934183043

Có ship COD qua bưu điện.

☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378

🛋 Thỉnh sách trực tiếp tại địa chỉ:
464/22 Hoà Hảo, phường 05, quận 10 TPHCM.

✉ Độc giả ở Mỹ thỉnh sách xin liên lạc qua email:
jennitran433@yahoo.com


Tủ Sách Toại Khanh

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com