Kinh Nghiệm Tuệ Quán (Tập II) 
youtube
zoom
tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Thư Viện Giác Nguyên


Kinh Nghiệm Tuệ Quán (Tập II)
Sách Kinh Nghiệm Tuệ Quán tập II (Toại Khanh dịch và chú) là một tài liệu tham khảo cần thiết cho hành giả Tuệ Quán (Vipassana) và người tham cứu giáo lý A Tỳ Đàm (Abhidhamma) với những phần nội dung quan trọng được đúc kết từ Sớ Giải Tam Tạng (Atthakatha) không thể tìm thấy ở các sách tiếng Việt xưa giờ.
Để có sách xin liên lạc:

Việt Nam:
☎ Cô Trần Thị Ngọc-Tuyết: 0934183043
Có ship COD qua bưu điện.
☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378
464/22 Hòa Hảo, P. 5, Q. 10, TP. HCM

Mỹ:
✉ Cô Jenni Tran: jennitran433@yahoo.com

Úc:
☎ Anh Trần Nhân: 0432 330 262


Khi Nhà Sư Qua Sông


Để có sách xin liên lạc:

Việt Nam:
☎ Cô Trần Thị Ngọc-Tuyết: 0934183043
Có ship COD qua bưu điện.
☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378
464/22 Hòa Hảo, P. 5, Q. 10, TP. HCM

Mỹ:
✉ Cô Jenni Tran: jennitran433@yahoo.com

Úc:
☎ Anh Trần Nhân: 0432 330 262


Tủ Sách Toại Khanh

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com