Kinh Tương Ưng - Huyền Giải Tập 1 
youtube
zoom
tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Thư Viện Giác Nguyên


Kinh Tương Ưng - Huyền Giải Tập 1Sau những chướng duyên tưởng chừng mọi sự phải bế tắc, cuối cùng thì hôm nay tập chú giải Tương Ưng Bộ (cuốn 1 trong bộ 4 cuốn) cũng đã được ấn hành.
Theo dự kiến, chúng ta còn có thêm 3 tập nữa mới đủ trọn bộ Kinh Tương Ưng Huyền Giải, tức phần chú giải toàn bộ kinh Tương Ưng, một trong 5 bộ Kinh Tạng mà đến nay sư Toại Khanh chỉ mới giảng gần xong 3 bộ trong đó (Trường bộ, Tương Ưng Bộ và một nửa Tăng Chi Bộ).
Để có sách xin liên lạc:

Việt Nam:
☎ Cô Trần Thị Ngọc-Tuyết: 0934183043
Có ship COD qua bưu điện.
☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378
464/22 Hòa Hảo, P. 5, Q. 10, TP. HCM

Mỹ:
✉ Cô Jenni Tran: jennitran433@yahoo.com

Úc:
☎ Anh Trần Nhân: 0432 330 262


Thơ Rụng Hiên Chùa


Để có sách xin liên lạc:

Việt Nam:
☎ Cô Trần Thị Ngọc-Tuyết: 0934183043
Có ship COD qua bưu điện.
☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378
464/22 Hòa Hảo, P. 5, Q. 10, TP. HCM

Mỹ:
✉ Cô Jenni Tran: jennitran433@yahoo.com

Úc:
☎ Anh Trần Nhân: 0432 330 262


Tủ Sách Toại Khanh

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com