Ghi Âm các Bài Giảng
© toaikhanh.comXIN LƯU Ý

Thông Báo của Chủ nhiệm trang mạng


Trang toaikhanh.com này do tôi, Cao-Xuân Kiên, một kẻ phàm đang bắt đầu học hỏi về Phật giáo Nam truyền, cư ngụ tại Sydney Australia, lập nên để sưu tầm và lưu trữ các bài giảng pháp thoại của Sư Giác Nguyên (Toại Khanh). Tôi cũng có lập phương tiện trên mạng và yêu cầu nhiều phật tử có hảo tâm nghe và ghi chép lại các bài giảng.

Những bản ghi chép nháp này chưa được Sư xem qua và chỉnh sửa nên hoàn toàn không được xem như chính là lời Sư đã giảng.

Tôi thỉnh thoảng thấy có đoạn nào hay và có lợi ích cho bản thân tôi thì tôi trích vào phần Suy Ngẫm. Đồng thời tôi cũng gửi lên trang facebook toaikhanh.fb để phổ biến cho nhiều phật tử khác cùng tham khảo.

Không may cho chúng tôi là có một vài bài bị lỗi chính tả, dư chữ, thiếu chữ v.v... và một vài cá nhân đã đem ra bêu xấu chể diễu công khai trên facebook. Những lỗi ghi chép ấy tuy có thể không trầm trọng nhưng lại gây tác hại thị phi đến công đức hoằng pháp của Sư.

Vì vậy, buộc lòng chúng tôi phải ngưng phổ biến các đoạn trích có lợi ích ấy và ngưng trang facebook toaikhanh.fb. Tôi cũng xin yêu cầu quý vị tránh chia sẻ những bài trên trang này vì có thể bị thiếu sót khi chưa được hiệu đính.

Xin đặc biệt lưu ý: Sư Giác Nguyên hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang mạng này. Chỉ riêng tôi, chủ nhiệm trang này là Cao-Xuân Kiên, chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.

Riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com xin tiếp tục công trình ghi chép của chúng ta.

Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

admin@toaikhanh.comyoutube
zoom
tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Bài Giảng

Thông cáo của chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Xin tham gia nhóm hỗ trợ ghi chép bài giảng

Houston 2019

Khoá Giáo lý tại Houston Tháng 10 năm 2019
Minh Quang Youtube

 1. Khái quát về Tâm Pháp [ghi chép hoàn tất]
 2. 24 Duyên Hệ [ghi chép hoàn tất]
 3. Giáo lý Duyên Khởi [ghi chép hoàn tất]
 4. Duyên Hệ và Duyên Sinh [ghi chép hoàn tất]
 5. Duyên Hệ và Con Đường Tu Chứng [ghi chép hoàn tất]
 6. Duyên Hệ và Tu Hành [ghi chép hoàn tất]
 7. Thiền Duyên và Đạo Duyên [ghi chép hoàn tất]
 8. Quả Duyên và vật Thực Duyên [ghi chép hoàn tất]
 9. Thường Cận Y Duyên [ghi chép hoàn tất]
 10. Hiện Hữu và Ly Khứ Duyên [ghi chép hoàn tất]
 11. Hỗ Tương, Tương Ưng và Quyền Duyên [ghi chép hoàn tất]
 12. Ba Tạng và Con Đường Tu Chứng [ghi chép hoàn tất]
Houston 2020

Khoá Giáo lý tại Houston Tháng 1 năm 2020
Minh Quang Youtube

 1. Bốn Hạng Học Đạo [ghi chép hoàn tất]
 2. Thế Giới Qua Tứ Thục [ghi chép hoàn tất]
 3. Thế Giới Qua Lục Căn [ghi chép hoàn tất]
 4. Thế Giới Qua Cảm Thọ [ghi chép hoàn tất]
 5. Sống Chánh Niệm (1) [ghi chép hoàn tất]
 6. Sống Chánh Niệm (2) [ghi chép hoàn tất]
 7. Hạnh Phúc và Đau Khổ (1) [ghi chép hoàn tất]
 8. Hạnh Phúc và Đau Khổ (2) [ghi chép hoàn tất]
 9. Thiện Ác [ghi chép hoàn tất]
 10. Luân Hồi và Giải Thoát (1) [ghi chép hoàn tất]
 11. Luân Hồi và Giải Thoát (2) [ghi chép hoàn tất]
 12. Nhất Thiết Lậu Hoặc (1) [ghi chép hoàn tất]
 13. Nhất Thiết Lậu Hoặc (2) [ghi chép hoàn tất]
 14. Cấu Trúc và Vận Hành của Thế Giới (1) [ghi chép hoàn tất]
 15. Cấu Trúc và Vận Hành của Thế Giới (2) [ghi chép hoàn tất]
 16. Cấu Trúc và Vận Hành của Thế Giới (3) [ghi chép hoàn tất]
 17. Bốn Truyền Thống Thánh Nhân [ghi chép hoàn tất]
 18. Thế Giới Đời Sống Muôn Loài [ghi chép hoàn tất]
Minh Quang 2019

Youtube: Giáo lý - Tháng 6 năm 2019

 1. Các cảnh giới tái sinh 1 (50333)
 2. Các cảnh giới tái sinh 2 (54133)
 3. Tâm pháp A Tỳ Đàm [ghi chép hoàn tất]
 4. Vũ trụ quan - Cấu trúc Tâm pháp [ghi chép hoàn tất]
 5. Tâm thức - Nguồn gốc tái sanh (69872)
 6. Tâm thức - Giáo lý duyên khởi (20885)
 7. Tưởng - Thế giới qua 6 xúc (36)
 8. Căn và Cơ - Chú giải kinh Niệm Xứ (45)
 9. Duyên 2 (9)
 10. Đôi điều về Bồ Tát (28280)
 11. Thế giới qua Danh và Sắc 1 (897)
 12. Thế giới qua Danh và Sắc 2 (34)
 13. Nội dung Tạng A Tỳ Đàm (11853)
 14. Chúng sinh 3 cõi (20)
2019 Sydney
Pháp thoại Sư Giác Nguyên (Toại Khanh)
04/03/2019 - 08/03/2019
Tu viện Sydney Burmese Buddhist Vihara
65 Orchardleigh St, Yennora, NSW 2161
Sydney Australia
Viet Theravada NSW

 1. Vài nét tiêu biểu về chúng sanh và vũ trụ [ghi chép hoàn tất]
 2. Bốn Loại Nghiệp - Vũ Trụ Con Người - Giáo Lý A Tỳ Đàm (8157)
 3. Khái Niệm Về Vô Thường Vô Ngã Hành Giả Tứ Niệm Xứ [ghi chép hoàn tất]
 4. Duyên Khởi - 12 Nhân duyên - 6 Cơ tánh chúng sanh [ghi chép hoàn tất]
 5. Vòng Luân Hồi (33592)
 6. Lịch Sử Kinh Điển (1593)
 7. Bốn Đế, Duyên Khởi, Tứ Niệm Xứ (2908)
 8. Tứ Vô Lượng Tâm - Pháp Môn Tuệ Quán (46418)
 9. Căn Bản Giáo Lý A Tỳ Đàm (19354)
 10. Vài Nét Về Pháp Hành Thiền Quán (23801)
 11. Tứ Niệm Xứ , giải đáp thắc mắc (1551)
 12. Vô minh - Hành trình giải thoát (98724)
 13. Hỏi Đáp Phật Pháp (202)
2019 Youtube
Ghi âm Pháp thoại trực tuyến trên Youtube
Bài giảng đầu tiên vào ngày 26 tháng 5 năm 2019

 1. KTC.6.59 Người Bán Củi [ghi chép hoàn tất]
 2. KTC.6.60 Hatthisariputta [ghi chép hoàn tất]
 3. KTC.6.62 Lời Cảm Hứng [ghi chép hoàn tất]
 4. KTC.6.63. Pháp Môn Quyết Trạch [ghi chép hoàn tất]
 5. KTC.6.64 Sư Tử Hống [ghi chép hoàn tất]
 6. KTC.6.65 Vị Bất Lai [ghi chép hoàn tất]
 7. KTC.6.70 Thần Thông [ghi chép hoàn tất]
 8. KTC.6.74 Thiền [ghi chép hoàn tất]
 9. KTC.6.78 Lạc Hỷ [ghi chép hoàn tất]
 10. KTC.6.80 Lớn Mạnh [ghi chép hoàn tất]
 11. KTC.6.86 Chướng Ngại [ghi chép hoàn tất]
 12. KTC.6.92 Bậc Ðạo Sư [ghi chép hoàn tất]
 13. KTC.6.93 Hành [ghi chép hoàn tất]
 14. KTC.6.99 Khổ [ghi chép hoàn tất]
 15. KTC.6.105 Hữu Bhava [ghi chép hoàn tất]
 16. KTC.6.112 Tà Kiến [ghi chép hoàn tất]
 17. KTC.6.117 Quán [ghi chép hoàn tất]
 18. KTC.6.121 Tham [ghi chép hoàn tất]
2020 Berlin
Pháp thoại tại Berlin - Đức
Thứ Bảy 03 tháng 10 năm 2020 Chùa Từ Ân
Chủ Nhật 04 tháng 10 năm 2020 Chùa Phổ Đà

 1. Từ Ân 3 tháng 10 Sáng (22411)
 2. Từ Ân 3 tháng 10 Trưa (209)
 3. Từ Ân 3 tháng 10 Chiều (213)
 4. Phổ Đà 4 tháng 10 Chiều (222)
 5. Phổ Đà 4 tháng 10 Chiều 2 (224)
2020 Zoom
Ghi âm các bài pháp trên Zoom
Sư giảng mỗi thứ Hai hàng tuần
Bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2020

 1. Bài Khai Hội [ghi chép hoàn tất]
 2. Chánh Tín và Mê Tín [ghi chép hoàn tất]
 3. Đọc Cái Gì và Tại Sao [ghi chép hoàn tất]
 4. Buông Bỏ [ghi chép hoàn tất]
 5. Nội dung Giáo Lý Căn Bản [ghi chép hoàn tất]
 6. Tư Lương [ghi chép hoàn tất]
 7. Nhân Quả [ghi chép hoàn tất]
 8. Cái Gì và Tại Sao [ghi chép hoàn tất]
 9. Chuẩn Bị [ghi chép hoàn tất]
 10. Hỏi và Đáp (8849)
 11. Nên hay Không Nên [ghi chép hoàn tất]
 12. Quan hệ Nhân và Quả [ghi chép hoàn tất]
 13. Duyên [ghi chép hoàn tất]
 14. Nguyện [ghi chép hoàn tất]
 15. Thương Mình hay Mình Thương (18979)
 16. Ngũ Lực [ghi chép hoàn tất]
 17. Ngũ Lực 2 - Lìa Bỏ (56925)
 18. Đúng và Sai [ghi chép hoàn tất]
 19. Nhẫn [ghi chép hoàn tất]
 20. Đạo (7)
Paltalk 2018
Các bài giảng trên Paltalk trước 2019

 1. Kinh Pháp Cú số 077 (42731)
 2. Kinh Pháp Cú số 285 (18587)
 3. Kinh Pháp Cú số 302 (41625)
 4. Kinh Pháp Cú số 315 (24)
 5. Kinh Pháp Cú số 328 (38453)
 6. Kinh Pháp Cú số 329 (24)
 7. Kinh Pháp Cú số 330 (24)
 8. Kinh Pháp Cú số 367 (32517)
 9. Kinh Pháp Cú số 389 (31550)
 10. Kinh Pháp Cú số 390 [ghi chép hoàn tất]
 11. Kinh Trung Bộ số 001 (59949)
 12. Kinh Trung Bộ số 003 (55753)
 13. Kinh Trung Bộ số 004 (51166)
 14. Kinh Trung Bộ số 005 (25)
 15. Kinh Trung Bộ số 006 (25)
 16. Kinh Trung Bộ số 007 (25)
 17. Kinh Trung Bộ số 008 (25)
 18. Kinh Trung Bộ số 009 (25)
 19. Kinh Trung Bộ số 010 (25)
 20. Kinh Trung Bộ số 090 (25)
 21. Kinh Trung Bộ số 091 (25)
 22. Kinh Trung Bộ số 092 (25)
 23. Kinh Tăng Chi số 001 [ghi chép hoàn tất]
 24. Kinh Tăng Chi số 003 [ghi chép hoàn tất]
 25. Kinh Tăng Chi số 004 [ghi chép hoàn tất]
 26. Kinh Tăng Chi số 005 [ghi chép hoàn tất]
 27. Kinh Tăng Chi số 006 [ghi chép hoàn tất]
 28. Kinh Tăng Chi số 007 [ghi chép hoàn tất]
 29. Kinh Tăng Chi số 008 [ghi chép hoàn tất]
 30. Kinh Tăng Chi số 009 [ghi chép hoàn tất]
 31. Kinh Tăng Chi số 010 [ghi chép hoàn tất]
 32. Kinh Tăng Chi số 011 [ghi chép hoàn tất]
 33. Kinh Tăng Chi số 013 (101241)
 34. Kinh Tăng Chi số 015 (77336)
 35. Kinh Tăng Chi số 017 (54027)
 36. Kinh Tăng Chi số 020 (50984)
 37. Kinh Tăng Chi số 021 (57330)
 38. Kinh Tăng Chi số 022 (64404)
 39. Kinh Tăng Chi số 023 [ghi chép hoàn tất]
 40. Kinh Tăng Chi số 024 [ghi chép hoàn tất]
 41. Kinh Tăng Chi số 025 (18915)
 42. Kinh Tăng Chi số 026 (113620)
 43. Kinh Tăng Chi số 027 (101618)
 44. Kinh Tăng Chi số 028 (24)
 45. Kinh Tăng Chi số 029 (24)
 46. Kinh Tăng Chi số 030 (24)
 47. Kinh Tăng Chi số 031 (24)
 48. Kinh Tăng Chi số 032 (24)
 49. Kinh Tăng Chi số 033 (24)
 50. Kinh Tăng Chi số 035 (24)
 51. Kinh Tăng Chi số 036 (24)
 52. Kinh Tăng Chi số 037 (24)
 53. Kinh Tăng Chi số 038 (24)
 54. Kinh Tăng Chi số 039 (24)
 55. Kinh Tăng Chi số 040 (64234)
 56. Kinh Tăng Chi số 041 (24)
 57. Kinh Tăng Chi số 042 (24)
 58. Kinh Tăng Chi số 043 (24)
 59. Kinh Tăng Chi số 044 (24)
 60. Kinh Tăng Chi số 045 (24)
 61. Kinh Tăng Chi số 046 (24)
 62. Kinh Tăng Chi số 047 (24)
 63. Kinh Tăng Chi số 051 (24)
 64. Kinh Tăng Chi số 054 (24)
 65. Kinh Tăng Chi số 055 (24)
 66. Kinh Tăng Chi số 059 (24)
 67. Kinh Tăng Chi số 060 (24)
 68. Kinh Tăng Chi số 061 (24)
 69. Kinh Tăng Chi số 063 (24)
 70. Kinh Tăng Chi số 064 (24)
 71. Kinh Tăng Chi số 065 (24)
 72. Kinh Tăng Chi số 066 (24)
 73. Kinh Tăng Chi số 067 (24)
 74. Kinh Tăng Chi số 068 (24)
 75. Kinh Tăng Chi số 069 (24)
 76. Kinh Tăng Chi số 070 (24)
 77. Kinh Tăng Chi số 071 (24)
 78. Kinh Tăng Chi số 072 (24)
 79. Kinh Tăng Chi số 073 (24)
 80. Kinh Tăng Chi số 074 (24)
 81. Kinh Tăng Chi số 075 (24)
 82. Kinh Tăng Chi số 076 (24)
 83. Kinh Tăng Chi số 077 (24)
 84. Kinh Tăng Chi số 078 (24)
 85. Kinh Tăng Chi số 079 (24)
 86. Kinh Tăng Chi số 080 (24)
 87. Kinh Tăng Chi số 081 (24)
 88. Kinh Tăng Chi số 082 (24)
 89. Kinh Tăng Chi số 083 (24)
 90. Kinh Tăng Chi số 084 (24)
 91. Kinh Tăng Chi số 085 (24)
 92. Kinh Tăng Chi số 086 (24)
 93. Kinh Tăng Chi số 087 (24)
 94. Kinh Tăng Chi số 088 (24)
 95. Kinh Tăng Chi số 089 (24)
 96. Kinh Tăng Chi số 090 (24)
 97. Kinh Tăng Chi số 091 (24)
 98. Kinh Tăng Chi số 092 (24)
 99. Kinh Tăng Chi số 093 (24)
 100. Kinh Tăng Chi số 094 (24)
 101. Kinh Tăng Chi số 095 (24)
 102. Kinh Tăng Chi số 096 (24)
 103. Kinh Tăng Chi số 097 (24)
 104. Kinh Tăng Chi số 098 (24)
 105. Kinh Tăng Chi số 099 (24)
 106. Kinh Tăng Chi số 100 (24)
 107. Kinh Tăng Chi số 101 (24)
 108. Kinh Tăng Chi số 102 (24)
 109. Kinh Tăng Chi số 103 (24)
 110. Kinh Tăng Chi số 104 (24)
 111. Kinh Tăng Chi số 105 (24)
 112. Kinh Tăng Chi số 106 (24)
 113. Kinh Tăng Chi số 107 (24)
 114. Kinh Tăng Chi số 108 (24)
 115. Kinh Tăng Chi số 109 (24)
 116. Kinh Tăng Chi số 110 (24)
 117. Kinh Tăng Chi số 111 (24)
 118. Kinh Tăng Chi số 112 (24)
 119. Kinh Tăng Chi số 113 (24)
 120. Kinh Tăng Chi số 114 (24)
 121. Kinh Tăng Chi số 115 (24)
 122. Kinh Tăng Chi số 116 (24)
 123. Kinh Tăng Chi số 117 (24)
 124. Kinh Tăng Chi số 118 (24)
 125. Kinh Tăng Chi số 119 (24)
 126. Kinh Tăng Chi số 120 (24)
 127. Kinh Tăng Chi số 121 (24)
 128. Kinh Tăng Chi số 124 (24)
 129. Kinh Tăng Chi số 129 (24)
 130. Kinh Tăng Chi số 131 (24)
 131. Kinh Tăng Chi số 133 (24)
 132. Kinh Tăng Chi số 134 (24)
 133. Kinh Tăng Chi số 135 (24)
 134. Kinh Tăng Chi số 137 (24)
 135. Kinh Tăng Chi số 138 (24)
 136. Kinh Tăng Chi số 139 (24)
 137. Kinh Tăng Chi số 140 (24)
 138. Kinh Tăng Chi số 142 (24)
 139. Kinh Tăng Chi số 144 (24)
 140. Kinh Tăng Chi số 149 (24)
 141. Kinh Tăng Chi số 150 (24)
 142. Kinh Tăng Chi số 155 (24)
 143. Kinh Tăng Chi số 162 (24)
 144. Kinh Tăng Chi số 163 (24)
 145. Kinh Tăng Chi số 164 (24)
 146. Kinh Tăng Chi số 165 (24)
 147. Kinh Tăng Chi số 166 (24)
 148. Kinh Tăng Chi số 167 (24)
 149. Kinh Tăng Chi số 168 (24)
 150. Kinh Tăng Chi số 169 (24)
 151. Kinh Tăng Chi số 171 (24)
 152. Kinh Tăng Chi số 172 (24)
 153. Kinh Tăng Chi số 175 (24)
 154. Kinh Tăng Chi số 177 (24)
 155. Kinh Tăng Chi số 178 (24)
 156. Kinh Tăng Chi số 179 (24)
 157. Kinh Tăng Chi số 180 (24)
 158. Kinh Tăng Chi số 181 (24)
 159. Kinh Tăng Chi số 182 (24)
Các Bải Giảng trước 2019

Các bài giảng của Sư Toai Khanh
từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng


 1. Trang Pháp Thí


Họ Đã Nghĩ Như Thế


Địa chỉ liên lạc để có sách:

☎ Cô Trần Thị Ngọc-Tuyết: 0934183043
Có ship COD qua bưu điện.

☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378

🛋 Thỉnh sách trực tiếp tại địa chỉ:
464/22 Hoà Hảo, phường 05, quận 10 TPHCM.

✉ Độc giả ở Mỹ thỉnh sách xin liên lạc qua email:
jennitran433@yahoo.com

✉ Độc giả ở Úc thỉnh sách xin liên lạc qua email:
nhan.tran1971@yahoo.com.au


Tủ Sách Toại Khanh

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com