Lớp Tu Học INTENSIVE Tại Úc
Thông BáoBài Giảng Suy NgẫmKalama
Kinh TạngYoutube Hỏi & ĐápSách

English

Thông Báo

Lớp Tu Học INTENSIVE Tại ÚcThông Báo Thay Đổi Lịch Trình
Do một số thay đổi và trở ngại ngoài dự tính, chúng tôi đã thưa cùng Sư Giác Nguyên xin dời khoá học Intensive tại Úc qua mùa thu sang năm 2020.

Sư Giác Nguyên đã đồng thuận.

Sự thay đổi lịch trình này tuy là một thất vọng cho phật tử Úc châu đang trông đợi nghe sư giảng pháp, nhưng cũng là cơ hội tốt để chúng ta có thể tổ chức khoá học hoàn hảo hơn vào mùa thu năm 2020.

T/M nhóm tổ chức,
Cao Xuân Kiên


Sydney
Burmese Buddhist Vihara
65 Orchardleigh St, Yennora, NSW 2161

Brisbane
Sri Lankan Temple
108 Eric St Goodna QLD 4300

Bộ Thắng Pháp Tập Yếu
Abhidhammatthasangaha

Chương trình

LớpBài GiảngThiền Tọa Tập Thể
Sáng0800 - 10001000 - 1100
Chiều1300 - 15001530 - 1630
Tối1830 - 20302100 - 2200Đặc biệt trong lớp tu học này còn có sự góp mặt của hai vị giảng sư người Miến Điện. Một vị trong đó là ngài Gunasami-abhivamsa, hiệu trưởng trường Tam Tạng Tipitaka Pale Shuang tại Mandalay và vị còn lại là ngài Kavisara Sayadaw trụ trì trung tâm Mogok ở London. Các ngài sẽ có những buổi thuyết giảng và hướng dẫn thiền tập cho đại chúng trong khóa học này.


Liên lạc:
contact@kalamahermitage.com
facebook.com/kalama.home


*Lịch trình và địa điểm của lớp học sẽ được thông báo cụ thể vào tháng 9 năm 2019.
** Có thể thay đổi tùy theo điều kiện phòng học và thời gian

Thông báo 20190829
© www.toaikhanh.com