Hỏi & Đáp
Khóa HọcBài Giảng Suy NgẫmKalama
Kinh TạngYoutube Hỏi & ĐápSách

English


English
HỎI

Con mới đọc bài sư giảng về: Với một người hiểu rốt ráo Bốn Đế thì họ không còn tha thiết trong việc tạo nghiệp lành, đừng nói gì nghiệp xấu ... con có đôi chỗ chưa được hiểu ạ, con xin sư giảng cho con và mọi người rõ hơn ạ. Không tha thiết trong tạo nghiệp lành thì như con đang làm các việc thiện như xây nhà, xây trường học, cầu, ... cho hộ nghèo miền núi thì bây giờ con sẽ phải chỉ tu học phải không ạ? con xin sư chỉ dạy cho chúng con ạ.

ĐÁP

Nói là không tha thiết việc lành ở đây phải hiểu theo hai trường hợp:

- Trước đây mình làm lành lánh dữ vì muốn được quả báo nhân thiên, sung sướng vui vẻ ở cõi nầy cõi nọ. Nay hiểu được rằng mọi công đức đều nên dồn hết cho lý tưởng giải thoát. Chẳng hạn bố thí không phải để cầu được giàu có, mà để bớt đi tánh tham lam bủn xỉn. Việc hành thiện lúc này giống như việc người bệnh uống thuốc, không còn cái háo hức nông cạn kiểu trước đây nữa.

- Trường hợp thứ hai, người đã đắc thánh thì cái hiểu trên đây còn rốt ráo hơn nữa. Thánh nhân thấy rằng Thiện ác đều là nhân sinh tử và buồn vui đều là vô ngã, vô thường, nên dù trên hình thức sống thì rất thánh thiện nhưng về nội tâm thì như người vừa ra tù hay kẻ mới xuất viện, không muốn quay lại nơi mình vừa ra đi. Xin chúc an lành.


English


© www.toaikhanh.com