Hỏi & Đáp
Khóa HọcBài Giảng Suy NgẫmKalama
SáchYoutube Hỏi & ĐápTK


English

English
HỎI

Tôi là Cư sỉ. Nhân tiện qua hỏi đáp nầy xin mạn phep hỏi Công là gì? Đức là gì ? Công có phải là việc làm cho Đại chúng? Đức có phải là tốt đẹp đúng đắn không?Công Đức có khác với Phước Đức không?

ĐÁP

-Phật tử Tàu và VN vẫn hiểu chữ Công Đức là việc làm được thực hiện bằng thiện tâm (sẽ đem lại thiện báo, quả lành). Nếu vậy chữ nầy tương đương với từ Punna hay Kusalakamma trong tiếng Pali, và đương nhiên không thể hiểu theo cách chiết tự Công là gì và Đức là gì theo cách của PTN. (tên PT)

Xin chúc an lành.


English


Khóa HọcBài Giảng Suy NgẫmKalama
TKYoutube Hỏi & ĐápSách

© www.toaikhanh.com