Hỏi & Đáp
Thông BáoBài Giảng Suy NgẫmKalama
Kinh TạngYoutube Hỏi & ĐápSách

English


English
HỎI

Quán niệm tham ái thì tu bằng cách nào?

ĐÁP

Rất đơn giản, các vị cứ đi đứng trong chánh niệm, làm ơn nhớ như vậy, thấy thích cái gì đó thì biết rằng đây là nhân sanh tử.Quán niệm đề mục nào cũng bắt đầu từ nền tảng chánh niệm. Quán vô thường, khổ, vô ngã, đoạn tận hay ly tham đều như thế cả.

* Sống chánh niệm và kịp thời nhận diện cái này là vô thường, khổ, vô ngã. *Sống chánh niệm để kịp thời hiểu rằng chuyện quan trọng nhất ở đời chính là sự kết thúc là Khổ đế và Tập đế.

*Sống chánh niệm để hiểu rằng mọi khổ đều từ tham thích mà ra. Thích ít thì khổ ít, thích nhiều thì khổ nhiều, thích đến đâu thì khổ đến đấy, hết thích thì hết khổ.

Thay vì bà con đọc Chú nào mà không hiểu, thì bà con nên đọc những câu này : Sống chánh niệm để hiểu rằng mọi sự khổ đều từ tham ái, tham thích mà ra.Thích ít khổ ít, thích nhiều khổ nhiều, thích đến đâu khổ đến đấy, hết thích thì hết khổ.

Cứ thường xuyên suy niệm như vậy,và chính câu này nó linh hơn bùa lỗ ban.v. v.Lý do là tất thảy mọi đau khổ đều do ta chịu đựng cái mình không thích, cái không thích đi ra từ cái thích, mà thích chính là tham ái. Mình ngộ ra thì ra đạo Phật cốt lõi là vậy. Năm xưa dưới gốc bồ đề Đức Thích Tôn tức là đạo sư của chúng ta đã thành Phật là cũng từ thấy cái này, nhưng có một điều ngài được gọi là Phật là vì :

1- Ngài nhìn thấy ra những điều vừa nói.

2- Đủ sức trình bài diễn giảng giải thích cho người khác hiểu giống như ngài đã hiểu.

3- Ngoài cái biết về con đường thoát khổ, ngài còn biết vô số chuyện đời nhưng xét thấy không cần thiết nên Thế Tôn im lặng không nhắc đến.

Phật Độc Giác thì tự thấy nhưng không có khả năng giải thích.

Thinh văn thì trên phải có thầy mới hiểu, còn dưới muốn dạy cho học trò cũng phải dựa vào phương pháp giải thích phân tích của Đức Phật Tổ Chánh Đẳng Chánh Giác. Thinh văn như ngài Xá Lợi Phất mới có thể, chứ nếu không dựa vào cách phân tích của Đức Phật thì ngài Xá Lợi Phất tự ngài không có khả năng tự ngộ thì làm sao có khả năng đi diễn giải trình bày cho người khác nghe được. Cho nên thinh văn là học trò 100% của vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác ở hai điểm :

1/ là nhờ Chánh Đẳng Giác mà thinh văn ngộ ra được Bốn Đế.

2/ dựa vào Phật Chánh Đằng Giác mà vị thinh văn mới có thể trình bày Bốn Đế.


English


© www.toaikhanh.com