Giải Pháp cho Đau Khổ
Thông BáoBài Giảng Suy NgẫmKalama
Kinh TạngYoutube Hỏi & ĐápSách

English

Bố Thí | | Kiêu Mạn


Giải Pháp cho Đau Khổ

Người Mỹ có câu “Hạnh phúc là giây phút tạm dừng của đau khổ”.

Nói rốt ráo, toàn bộ cái gọi là hạnh phúc vốn không có thực mà chỉ là giải pháp cho đau khổ.

Vì sao gọi là giải pháp?

Khi ngồi lâu quá, thay đổi tư thế, thấy hết mỏi, đó cũng là giải pháp.

Khi đói quá, kiếm gì bỏ bụng, đó chỉ là giải pháp. Khi đó cái khổ được giải quyết nên ta thấy hạnh phúc.

Bố Thí | | Kiêu Mạn

English

© www.toaikhanh.com