Diệt Đoạn
Thông BáoBài Giảng Suy NgẫmKalama
Kinh TạngYoutube Hỏi & ĐápSách

English

Thư Tiễn Một Người Đi | | Khổ Đau và con đường Chánh Niệm


Diệt Đoạn

Một người dùng cái búa lớn để đập phá tất cả các thứ chung quanh, hy vọng không còn dính mắc vào bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng sau khi tưởng rằng đã hoàn tất mục đích đoạn diệt mọi thứ thì một vật cuối cùng anh ta lại không thể đập tan được - chính là cái búa trên tay.

(Bài giảng 11/06/2019)

Thư Tiễn Một Người Đi | | Khổ Đau và con đường Chánh Niệm

English

© www.toaikhanh.com