Cảnh Sắc
Thông BáoBài Giảng Suy NgẫmKalama
Kinh TạngYoutube Hỏi & ĐápSách

English

12 Duyên Khởi | | Lục Ðạo sanh tử


Cảnh Sắc

Hỏi: Khi ta nói mắt thấy cảnh sắc thì đó là cảnh sắc tìm đến với mắt hay là mắt hướng đến với cảnh sắc?

Đáp: Cả hai đều không phải.

Hỏi: Như vậy phải hiểu sao trường hợp nói mắt thấy cảnh sắc?

Đáp: Khi các duyên hội đủ thì được gọi là mắt thấy cảnh sắc.


Photo: Xuan Hung Le

Trích Cuộc Đàm đạo với Phet-Pin Aing Sayadaw
Kinh Nghiệm Tuệ Quán I

12 Duyên Khởi | | Lục Ðạo sanh tử

English

© www.toaikhanh.com