Trăng 
youtube
facebook
zoom
tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english


Trăng

Có một đêm trăng đó, Đức Phật Ngài ngồi trước mặt chư tăng, Ngài hỏi: - Các tỳ kheo có nhìn thấy vầng trăng đang treo trên trời hay không?

- Dạ bạch Thế Tôn, con có thấy.

Ngài nói: - Trăng không có ai mời, vẫn đến. Không ai tiễn, trăng vẫn đi. Đúng ngày đúng duyên thì trăng đến, đúng ngày đúng duyên thì trăng đi. Trăng không có lưu luyến nơi nào. Không có sự lưu luyến ở vầng trăng. Vị tỳ kheo đến và đi với cuộc đời này như vầng trăng vậy.

Kalama tri ân bạn elteetee ghi chép bài giảng KTC.7.13 Tùy Miên


Học Pháp Vô Thượng | | Mạt Pháp

Sữa Nặn Chanh | | Tam Tứ Ngũ Thất Bát

English


Tủ Sách Toại Khanh

Chúng Sanh và Sanh Thú

Địa chỉ liên lạc để có sách:

☎ Cô Trần Thị Ngọc Tuyết: 0934183043

(Có ship COD qua bưu điện).

☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378

🛋 Thỉnh sách trực tiếp tại địa chỉ:
464/22 Hoà Hảo, phường 05, quận 10 TPHCM.

✉ Độc giả ở Mỹ thỉnh sách xin liên lạc:
Email : jennitran433@yahoo.com

→ Giới thiệu sách

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com