Tam Tứ Ngũ Thất Bát
© toaikhanh.comXIN LƯU Ý

Thông Báo của Chủ nhiệm trang mạng


Trang toaikhanh.com này do tôi, Cao-Xuân Kiên, một kẻ phàm đang bắt đầu học hỏi về Phật giáo Nam truyền, cư ngụ tại Sydney Australia, lập nên để sưu tầm và lưu trữ các bài giảng pháp thoại của Sư Giác Nguyên (Toại Khanh). Tôi cũng có lập phương tiện trên mạng và yêu cầu nhiều phật tử có hảo tâm nghe và ghi chép lại các bài giảng.

Những bản ghi chép nháp này chưa được Sư xem qua và chỉnh sửa nên hoàn toàn không được xem như chính là lời Sư đã giảng.

Tôi thỉnh thoảng thấy có đoạn nào hay và có lợi ích cho bản thân tôi thì tôi trích vào phần Suy Ngẫm. Đồng thời tôi cũng gửi lên trang facebook toaikhanh.fb để phổ biến cho nhiều phật tử khác cùng tham khảo.

Không may cho chúng tôi là có một vài bài bị lỗi chính tả, dư chữ, thiếu chữ v.v... và một vài cá nhân đã đem ra bêu xấu chể diễu công khai trên facebook. Những lỗi ghi chép ấy tuy có thể không trầm trọng nhưng lại gây tác hại thị phi đến công đức hoằng pháp của Sư.

Vì vậy, buộc lòng chúng tôi phải ngưng phổ biến các đoạn trích có lợi ích ấy và ngưng trang facebook toaikhanh.fb. Tôi cũng xin yêu cầu quý vị tránh chia sẻ những bài trên trang này vì có thể bị thiếu sót khi chưa được hiệu đính.

Xin đặc biệt lưu ý: Sư Giác Nguyên hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang mạng này. Chỉ riêng tôi, chủ nhiệm trang này là Cao-Xuân Kiên, chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.

Riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com xin tiếp tục công trình ghi chép của chúng ta.

Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

admin@toaikhanh.comyoutube
zoom
tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Tam Tứ Ngũ Thất Bát

Có một hiểu lầm rất là lớn ở những người nghiên cứu kinh Phật không kỹ. Họ tưởng rằng Bát chánh đạo là khác hẳn Thất giác chi, mà Thất giác chi khác hẳn Tứ niệm xứ. Người sơ cơ đã đành rồi mà ngay cả cái người có học chút ít vẫn có thể nghĩ như vậy, họ vẫn có thể nghĩ mấy cái đó khác nhau.

Nhưng thật ra nó như thế này: Tùy trường hợp mà Đức Phật Ngài phân tích cái con đường giải thoát thành 3 gọi là Tam học, hay thành 4 như Tứ Niệm xứ, Tứ Chánh cần, Tứ Như ý túc hoặc thành 5 là là Ngũ căn, Ngũ lực, hoặc 7 là Thất giác chi, hoặc 8 là Bát chánh đạo.

Rồi nhiều người họ nghe họ hiểu lầm, họ tưởng là mấy cái đó nó khác nhau, hoặc là có người họ coi trong kinh họ hiểu lầm một cái chỗ khác rất là căn cơ, có nền tảng hiểu lầm. Thí dụ như Ngài dạy rằng khi tu 4 Niệm xứ là sẽ hỗ trợ cho Thất giác chi. Mình thấy rõ ràng nó khác nhau, vì khi Thất giác chi được tu tập có nghĩa là Bát chánh đạo cũng được hỗ trợ, cũng được tu tập, và Bát chánh đạo được tu tập thì Tứ Chánh cần cũng được tu tập. Và từ đó có nhiều người họ đọc cái chỗ đó họ hiểu lầm là Thất giác chi là khác, Tứ Chánh cần là khác.

Nhưng mà thật ra một người tu tập Tam học Giới Định Tuệ ngon lành có nghĩa là người đó đang tu tập Bát chánh đạo. Không bao giờ có cái chuyện một người tu tập Bát chánh đạo mà lại thiếu Thất giác chi, chuyện đó không có, không bao giờ có. Và cũng không bao giờ có chuyện một người tu tập Thất giác chi ngon lành mà lại thiếu sót về Tứ niệm xứ, chuyện đó là không có.

Mặc dù nó có trường hợp này, tức là cái chữ Định. Thí dụ có người cái Định của họ là đắc được các tầng thiền. Sơ Nhị Tam Tứ thiền. Còn có những hành giả Tứ niệm xứ thì họ không có đắc thiền, "có những" nhưng không phải tất cả. Thì mình thấy rõ ràng cái Định của vị A với vị B nó khác nhau nhưng mà nó là các tầng thiền chứng. Chớ còn cái Định để mà đủ để xài cho Tứ niệm xứ thì bắt buộc phải có.

Và ở đây tôi cũng phải nói thêm là Định được chia thành 3 là Sát na Định, Cận Định và Kiên cố Định. Định từ Sơ thiền trở lên thì được gọi là Kiên cố Định. Thì trong 3 cái đó ngon lành nhất là Kiên cố Định. Tu thiền chỉ samatha mà đắc từ Sơ thiền trở lên thì được kể là Kiên cố Định. Tuy nhiên trong lúc tu tập Tuệ quán thì Định mà chúng ta xài không có cần tới Kiên cố Định mà mình chỉ cần Sát na Định thôi, cần tới đó thôi. Dĩ nhiên cái người có đắc thiền thì cái Sát na Định của họ ngon lành hơn người không có đắc thiền, nhớ cái này cho kỹ. Ai nghe không rõ thì nghe tôi nói lại.

Ở đây có 2 chuyện phải nhớ: Tu Tứ niệm xứ mình không có xài tới cái Định trong các tầng thiền. Mình chỉ cần Sát na Định thôi, tức là cái Định tạm thời trong từng phút từng phút. Nhưng cái Sát na Định ở cái người có đắc thiền nó tốt hơn là của người không đắc thiền. Tại vì một bên là họ lấy con dao ra từ cái kho nhà giàu còn một bên là mình lấy ra từ nhà bếp của nhà nghèo. Cả 2 đều là con dao. Con dao nào cũng cắt được hết nhưng mà dĩ nhiên mình phải hiểu ngầm là con dao mà ở trong bếp nhà giàu thì nó ngon lành hơn.

Trích bài giảng KTC.7.28 Thất Giác Chi
Kalama xin tri ân bạn elteetee ghi chép


Giây phút Hộ Niệm | | Đen

Trăng | | Cọng Dây Kẽm

EnglishÐò Xuôi Sơn Hạ


Địa chỉ liên lạc để có sách:

☎ Cô Trần Thị Ngọc-Tuyết: 0934183043
Có ship COD qua bưu điện.

☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378

🛋 Thỉnh sách trực tiếp tại địa chỉ:
464/22 Hoà Hảo, phường 05, quận 10 TPHCM.

✉ Độc giả ở Mỹ thỉnh sách xin liên lạc qua email:
jennitran433@yahoo.com

✉ Độc giả ở Úc thỉnh sách xin liên lạc qua email:
nhan.tran1971@yahoo.com.au


Tủ Sách Toại Khanh

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com