Kinh Điển và tiếng Pali 
youtube
facebook
zoom
tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english


Kinh Điển và tiếng Pali


Video trích từ bài Luân Hồi và Giải Thoát(2) ngày 18.01.2020 trên youtube.


Asādhāraṇena | | Ba cái ngu

Tu Đúng | | Tam Trí và Chánh Niệm

English


Tủ Sách Toại Khanh

Triết Học A Tỳ Đàm

Địa chỉ liên lạc để có sách:

☎ Cô Trần Thị Ngọc Tuyết: 0934183043

(Có ship COD qua bưu điện).

☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378

🛋 Thỉnh sách trực tiếp tại địa chỉ:
464/22 Hoà Hảo, phường 05, quận 10 TPHCM.

✉ Độc giả ở Mỹ thỉnh sách xin liên lạc:
Email : jennitran433@yahoo.com

→ Giới thiệu sách

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com