Năm Chi Thiền 
youtube
facebook
zoom
tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english


Năm Chi Thiền

Tầm đối trị Hôn Thụy
Tứ đối trị Hoài Nghi
Hỷ đối trị Sân Hận
Lạc đối trị Trạo Hối
Định đối trị Tham Dục

Tâm bị tham dục giống như nước bị pha màu.
Tâm đang sân hận giống như nước bị nấu sôi.
Tâm bị hôn thụy giống như nước bị rong rêu.
Tâm bị trạo hối giống như nước bị gợn sóng.
Tâm bị hoài nghi giống như nước bị cặn cám.
Một thau nước bị 5 cái này thì không thể soi mặt được.
Khi Tâm bị ám bởi 5 triền cái thì mình không thể soi rọi được gì hết.

Trích Thiền Duyên và Đạo Duyên
Kalama tri ân bạn vuihtv ghi chép.


(禪支) Thiền là thiền định; Chi là chi phần.
Bốn thiền định có tất cả là 18 chi;
Sơ thiền gồm 5 chi: Giác, quán, hỉ, lạc và nhất tâm;
Nhị thiền gồm 4 chi: Nội tịnh, hỉ, lạc, và nhất tâm;
Tam thiền gồm 5 chi: Xả, niệm, tuệ, lạc và nhất tâm;
Tứ thiền gồm 4 chi: Bất khổ bất lạc, xả, niệm, và nhất tâm.


Các Lớp Vỏ | | Giác Chi

Nguyên Liệu Canh Chua | | Trần

EnglishĐã Phát Hành

Nhật Tụng Kalama

Địa chỉ liên lạc để có sách:

☎ Cô Trần Thị Ngọc Tuyết: 0934183043

(Có ship COD qua bưu điện).

☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378

🛋 Thỉnh sách trực tiếp tại địa chỉ:
464/22 Hoà Hảo, phường 05, quận 10 TPHCM.

✉ Độc giả ở Mỹ thỉnh sách xin liên lạc:
Email : jennitran433@yahoo.com

→ Giới thiệu sách

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com