Cũng 
youtube
facebook
zoom
tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english


Cũng


Video trích từ bài Cái Gì và Tại Sao
giảng trên Zoom ngày Thứ Hai 03.08.2020

Sẽ có một ngày mình tu mình thấy giáo lý hành trì nhận thức gom lại chỉ mấy cái chữ CŨNG: Thích ghét buồn vui gì thì nó CŨNG là vô ngã vô thường, CŨNG là do các duyên mà có. Cho dầu phước báu có nhiều cách mấy, nó về ở cảnh trời nào đi nữa rồi CŨNG có lúc nó đi xuống. Thiện hay ác CŨNG là cái nhân sanh tử. Thiện hay ác CŨNG đều luôn luôn sanh diệt.


Ngoan Cố | | Hạnh Phúc Phật Pháp

Tạo Nghiệp | | Lựa Đậu

English


Tủ Sách Toại Khanh

Kinh Tương Ưng
Huyền Giải Tập 1

Địa chỉ liên lạc để có sách:

☎ Cô Trần Thị Ngọc Tuyết: 0934183043

(Có ship COD qua bưu điện).

☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378

🛋 Thỉnh sách trực tiếp tại địa chỉ:
464/22 Hoà Hảo, phường 05, quận 10 TPHCM.

✉ Độc giả ở Mỹ thỉnh sách xin liên lạc:
Email : jennitran433@yahoo.com

→ Giới thiệu sách

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com