Chí Hiếu
© toaikhanh.comXIN LƯU Ý

Thông Báo của Chủ nhiệm trang mạng


Trang toaikhanh.com này do tôi, Cao-Xuân Kiên, một kẻ phàm đang bắt đầu học hỏi về Phật giáo Nam truyền, cư ngụ tại Sydney Australia, lập nên để sưu tầm và lưu trữ các bài giảng pháp thoại của Sư Giác Nguyên (Toại Khanh). Tôi cũng có lập phương tiện trên mạng và yêu cầu nhiều phật tử có hảo tâm nghe và ghi chép lại các bài giảng.

Những bản ghi chép nháp này chưa được Sư xem qua và chỉnh sửa nên hoàn toàn không được xem như chính là lời Sư đã giảng.

Tôi thỉnh thoảng thấy có đoạn nào hay và có lợi ích cho bản thân tôi thì tôi trích vào phần Suy Ngẫm. Đồng thời tôi cũng gửi lên trang facebook toaikhanh.fb để phổ biến cho nhiều phật tử khác cùng tham khảo.

Không may cho chúng tôi là có một vài bài bị lỗi chính tả, dư chữ, thiếu chữ v.v... và một vài cá nhân đã đem ra bêu xấu chể diễu công khai trên facebook. Những lỗi ghi chép ấy tuy có thể không trầm trọng nhưng lại gây tác hại thị phi đến công đức hoằng pháp của Sư.

Vì vậy, buộc lòng chúng tôi phải ngưng phổ biến các đoạn trích có lợi ích ấy và ngưng trang facebook toaikhanh.fb. Tôi cũng xin yêu cầu quý vị tránh chia sẻ những bài trên trang này vì có thể bị thiếu sót khi chưa được hiệu đính.

Xin đặc biệt lưu ý: Sư Giác Nguyên hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang mạng này. Chỉ riêng tôi, chủ nhiệm trang này là Cao-Xuân Kiên, chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.

Riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com xin tiếp tục công trình ghi chép của chúng ta.

Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

admin@toaikhanh.comyoutube
zoom
tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Chí Hiếu

Khi nói đến chữ chí Hiếu kinh Nam Truyền chỉ kể về Ngài Xá Lợi Phất chứ không thấy nói về Ngài Mục Kiền Liên. Không hiểu tại sao Phật giáo Bắc Truyền lại đưa ngài Mục Kiền Liên lên thành đại hiếu Mục Kiền Liên và đưa ra chuyện Mục Liên Thanh Đề. Không thấy kinh nào trong Tam tạng kể chuyện đó.

Trong Tiểu Bộ Kinh (Tập II - Ngạ Quỷ Sự) có kể chuyện Ngài Xá Lợi Phất đã độ cho người mẹ kiếp trước. Sau khi gặp một nữ ngạ quỷ và biết đó là mẹ của mình năm kiếp trước Ngài hứa sẽ giúp cho bà. Hôm sau Ngài đi khất thực đến tận cung Ðại vương Bimbisàra rồi đem bát về cúng dường cho đức Phật và chư tăng. Sau đó Ngài hồi hướng công đức cho nữ ngạ quỷ kia. Người đứng ra cúng dường là Đệ nhất trí tuệ, Tướng quân chánh pháp Xá Lợi Phất. Và người nhận chính là Đức Phật và toàn thể đại chúng thánh tăng. Công đức này trời biển nào chứa cho hết. Nhờ vậy mà nữ ngạ quỷ trong khoảnh khắc đã biến khỏi cõi đọa và có mặt ở thiên giới.

Và với người mẹ kiếp này của mình ngài Xá Lợi Phất cũng làm tròn bổn phận trước khi ngài mất.

Hãy luôn nhớ rằng nếu chúng ta hồi hướng không phân biệt thì quyến thuộc nhiều đời của chúng ta cũng như những người không quen biết đều có thể nhận công đức phước báo.


Tượng Phật | | Trợ Sinh Và Trợ Lực

Vivatta | | Tương Ưng

EnglishKinh Tương Ưng
Huyền Giải Tập 1


Địa chỉ liên lạc để có sách:

☎ Cô Trần Thị Ngọc-Tuyết: 0934183043
Có ship COD qua bưu điện.

☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378

🛋 Thỉnh sách trực tiếp tại địa chỉ:
464/22 Hoà Hảo, phường 05, quận 10 TPHCM.

✉ Độc giả ở Mỹ thỉnh sách xin liên lạc qua email:
jennitran433@yahoo.com

✉ Độc giả ở Úc thỉnh sách xin liên lạc qua email:
nhan.tran1971@yahoo.com.au


Tủ Sách Toại Khanh

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com