KHÓA TU THIỀN VÀ GIÁO LÝ PHẬT PHÁP TẠI ÚC VÀO THÁNG 3 NĂM 2020

Sư Giác Nguyên

Bộ Thắng Pháp Tập Yếu Abhidhammatthasangaha


Sư Giác Nguyên là một bậc thượng tọa hết lòng với Đạo Pháp. Với chủ trương phổ biến căn bản giáo lý của Phật giáo nguyên thủy đúng đắn sâu rộng đến đại chúng, Sư Giác Nguyên mở nhiều lớp giảng dạy kinh tạng trên mạng qua Paltalk và Youtube trong suốt hơn mười năm nay. Sư hành du thuyết pháp khắp nơi trên thế giới, từ châu Âu, châu Mỹ, đến Việt Nam. Phong cách giảng kinh bình dị, dễ hiểu và lôi cuốn của Sư khiến thính gỉả chú tâm học hỏi và thấu suốt được phần nào nội dung bao la của giáo lý nhà Phật. Sư Giác Nguyên còn là một nhà văn, nhà thơ, dịch giả (bút hiệu Toại Khanh) với rất nhiều sách quan trọng đã được xuất bản.
Sydney
từ 15 đến 21 tháng 3
Burmese Buddhist Vihara
65 Orchardleigh St Yennora NSW 2161


LớpThiền TọaBài Giảng
Sáng0815 - 09000915 - 1100
Chiều1315 - 14001415 - 1615
Tối1815 - 19001915 - 2115

Liên lạc cô Sáu +61 449 188 569

Brisbane
từ 23 đến 29 tháng 3
Goodna Temple
108 Eric St Goodna QLD 4300


LớpBài GiảngThiền Tọa
Sáng0800 - 10001000 - 1100
Chiều1300 - 15001530 - 1630
Tối1800 - 19001915 - 2030

Liên lạc anh Nhân +61 432 330 262

Đặc biệt trong lớp tu học này còn có sự góp mặt của hai vị giảng sư người Miến Điện.
 • Ngài Gunasami-abhivamsa, hiệu trưởng trường Tam Tạng Tipitaka Pale Shuang tại Mandalay.
 • Ngài Kavisara Sayadaw, trụ trì trung tâm Mogok ở London.
  Các ngài sẽ có những buổi thuyết giảng và hướng dẫn thiền tập cho đại chúng trong khóa học này.
  Cơ hội tọa thiền với các vị chư tăng là một phước duyên lớn.
  Thời khóa chương trình sẽ linh động tùy theo tình huống mỗi buổi giảng và tọa thiền.
  Tham Khảo
  1. Thắng Pháp Tập Yếu Luận - HT Minh Châu dịch
  2. Thắng Pháp Tập Yếu Luận - Phạm Kim Khánh dịch
  3. Abhidhammattha-Sangha - Tiếng Pali - bản in năm 1884
  4. Abhidhammattha-Sangha - English - translation by Narada Thera
  5. Practical Abhidhammattha - English - by Rob Moult

 • www.toaikhanh.com