Quỹ hỗ trợ - Trung tâm Kalama

Úc Châu

Chúng tôi là một nhóm đạo hữu tại Úc Châu tâm đắc với các bài giảng của Sư Giác Nguyên (Toại Khanh). Để tỏ lòng tri ân công đức pháp thí của Sư qua các lớp trên Zoom và facebook, chúng tôi tự ý tự nguyện lập dựng và tự quản lý các quỹ quyên góp hỗ trợ cho tủ sách Phật học của Sư và công trình xây dựng thiền viện Kalama tại Myanmar. Tịnh tài đã được gửi về Kalama trong nhiều đợt. Gần đây tịnh tài cũng được chuyển sang trợ giúp tăng ni và dân nghèo tại Myanmar và Ấn Độ.
Khi chuyển ngân xin quý vị ghi rõ tên họ và khu vực cư ngụ để chúng tôi ghi vào danh sách ân nhân. Trong trường hợp cần thêm ghi chú xin liên lạc qua email của chúng tôi. *SWIFT code chỉ cần khi chuyển ngân từ nước ngoài vào Úc.
Xin cảm ơn quý vị.
T/M ban tổ chức
Trần Nhân (Brisbane) nhan.tran1971@yahoo.com.au
Cao Xuân Kiên (Sydney) kien@avocastreet.com
Xin lưu ý: Sư Toại Khanh không chính thức kêu gọi quyên góp.
Quỹ này hoàn toàn do các phật tử học viên tự nguyện thành lập và quản lý.
BankNAB
NameKalama Australia
Address130 Avoca Street Randwick 2031 Australia
BSB082356
Account No.785493916
SWIFT codeNATAAU3302S

Thông báo

Quỹ hỗ trợ ấn tống xin ngưng lại hôm nay 11/02/2023.

Tài khoản trên đây sẽ được dùng làm quỹ hỗ trợ mua miếng đất bên cạnh trung tâm Kalala tại Myanmar.

Xin xem thông báo của Kalama Tawya Center

NgàyTênKhu vựcSố tiềnGhi chú
22/02/2021Thanh Huong BuiSydney100
22/02/2021Dao Phung200
23/02/2021Nguyen QH200
23/02/2021GĐ Hien Thu Nguyen100
23/02/2021GĐ Nhân TrầnBrisbane500
23/02/2021Chị Thu HiệpBrisbane100
23/02/2021Bác Diệu PhướcBrisbane200
22/02/2021Hoang Thuy Diem30
22/02/2021Dao Phung100
24/02/2021GD Thien Tra An100
24/02/2021Cameron & Khanh100
24/02/2021Linh HảiBrisbane100
24/02/2021Chi McGregor50
24/02/2021Gia Dinh Chi Hong430
25/02/2021Chị OanhMelbourne200
25/02/2021Chị HiệpBrisbane150
25/02/2021Chị BìnhBrisbane200
25/02/2021Chị LệBrisbane150
25/02/2021Thi Luong50
26/02/2021Thu Phung150
26/02/2021Nhan Tran100
27/02/2021Co Le ThanhMelbourne50Tran T Bich
27/02/2021Phung D LanhMelbourne100Thi Bich Tran
27/02/2021Cô SâmBrisbane200
27/02/2021Cô ThanhBrisbane100
27/02/2021Cô NgaBrisbane100
27/02/2021Chị VânBrisbane100
27/02/2021Cô Phượng DoughBrisbane100
27/02/2021Cô HuệBrisbane50
27/02/2021Cô TrinhBrisbane50
27/02/2021Cô ChuBrisbane50
27/02/2021TinaMelbourne200
27/02/2021Chị DungBrisbane50
27/02/2021Chị VyBrisbane25
01/03/2021Hằng BìnhMelbourne50
01/03/2021Cô LànhMelbourne100
01/03/2021Cô Lệ ThanhMelbourne50
02/03/2021Thien Nguyen50
03/03/2021Dao Phung100
05/03/2021Julie Dung Tran100
05/03/2021Thi Tran100
08/03/2021Nhan TranBrisbane200
08/03/2021Nhóm Hiền LànhBrisbane500Nhan Tran
10/03/2021Nguyen Xa50Huy Thai
10/03/2021Dao Phung100
10/03/2021Kien Nghi ThuyBrisbane20Thuy Nguyen
12/03/2021Đã gửi sang EUR-3010Kalama Australia
12/03/2021Q và UtChester Hill50Nguyen Thuy
17/03/2021Dao Phung100
24/03/2021Dao Phung100
31/03/2021Dao Phung100
01/04/2021HaSydney100Nhan Tran
06/04/2021Chau PhamSydney100
06/04/2021Ngoc Nguyen50
22/04/2021Thanh Huong Bui100Pham T Huong
05/05/2021Hrr Ham Myanmar200
09/05/2021Chau PhamSydney100
07/06/2021Châu PhạmSydney100
18/06/2021Huong NBuiSeattle637
06/07/2021Chau PhamSydney100
30/07/2021Hang TranQuỹ Trai Đường1354
03/08/2021Tran KimSydney200
05/08/2021Pham ChauSydney1100
06/08/2021TF SingaporeSydney-7000Kalama
07/08/2021Vuong Kim Thoa1000
09/08/2021Nguyen Hoang Hai517Winnipeg
13/08/2021Phật tử USA140Thi Bich Tran
23/08/2021SC Chơn NhânSydney100
25/08/2021Thi Nguyen100
31/08/2021Nguyen T P ThaoSydney200
01/09/2021Pham Chau100
07/09/2021Tran KimSydney100
21/09/2021Tran KimSydney100
27/09/2021Nguyen Phuong ThaoSydney200
06/10/2021Chau PhamSydney100
12/10/2021Chau PhamSydney500Kathina
13/10/2021Nguyen Thi200Dang Y
05/11/2021Chau PhamSydney100
12/11/2021Kim TranSydney100
03/12/2021Chau Pham100
29/12/2021Kim TranSydney100
05/01/2022Chau PhamSydney100
04/02/2022Huong BuiSeattle675
05/02/2022Kien CaoSydney300
05/02/2022Đã gừi Kalama-5010
07/02/2022Chau Pham100
08/02/2022Kim TranSydney100
07/03/2022Chau PhamSydney100
17/03/2022Kim TranSydney100
04/04/2022Chau PhamSydney100
11/04/2022Kim TranSydney100
29/04/2022Diey TrangSydney100
02/05/2022Chau PhamSydney100
02/05/2022Kim TranSydney100
16/05/2022Kim TranSydney100
16/05/2022Thi TM Nguyen100Nhung Pham Cu
03/06/2022Chau PhamSydney100
06/06/2022Kim TranSydney100
13/06/2022Nhung Cam PhamFB100TM Nguyen
21/06/2022Phuong Thao nguyen100
04/07/2022Chau PhamSydney100
06/07/2022Kim TranSydney100
08/07/2022Thao Thi Bui100
11/07/2022Nhung LeBrisbane100
21/07/2022Kim TranSydney100
27/07/2022Hoa Tran100
29/07/2022Kim Thoa Vuong500Rains Retreat
04/08/2022Chau Pham100
21/08/2022Kim TranSydney100
05/09/2022Chau PhamSydney100
19/09/2022Kim TranSydney100
23/09/2022Ngoc PhamSydney200
05/10/2022Chau PhamSydney100
19/10/2022Kim TranSydney100
03/11/2022Chau Pham100
16/11/2022Kim Tran100
05/12/2022Chau Pham100
16/12/2022Kim Tran100
08/01/2023Chau PhamSydney100
14/01/2023Kim TranSydney100
08/02/2023Chau PhamSydney100
11/02/2023Gửi Kalama USA-4308
Tổng cộngAUD $19328
Đã gửi điAUD $19328
Còn lạiAUD $0

Thông báo

Quỹ hỗ trợ ấn tống xin ngưng lại hôm nay 11/02/2023.

Tài khoản trên đây sẽ được dùng làm quỹ hỗ trợ mua miếng đất bên cạnh trung tâm Kalala tại Myanmar.

Xin xem thông báo của Kalama Tawya Center

________________________________

www.toaikhanh.com