Bốn Đế, Duyên Khởi, Tứ Niệm Xứ


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
 1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
 2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
 3. Khi cần chia sẻ những bài vở từ trang này chúng tôi kính xin yêu cầu quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ rằng bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
 4. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english
Bốn Đế, Duyên Khởi, Tứ Niệm Xứ


    Xin ghi chép tiếp theo vào ô dưới đây

Xin nhớ ghi đã chép tới khoảng (phút:giây) thứ mấy để lần sau biết tìm chỗ viết tiếp.

Mật mã

Nếu chưa có password xin đăng ký hỗ trợ ghi chú bài giảng

Mục Lục các Bài Giảng

 1. Vài nét tiêu biểu về chúng sanh và vũ trụ [ghi chép hoàn tất]
 2. Bốn Loại Nghiệp - Vũ Trụ Con Người - Giáo Lý A Tỳ Đàm [ghi chép hoàn tất]
 3. Khái Niệm Về Vô Thường Vô Ngã Hành Giả Tứ Niệm Xứ [ghi chép hoàn tất]
 4. Duyên Khởi - 12 Nhân duyên - 6 Cơ tánh chúng sanh [ghi chép hoàn tất]
 5. Vòng Luân Hồi (38187)
 6. Lịch Sử Kinh Điển (1593)
 7. Bốn Đế, Duyên Khởi, Tứ Niệm Xứ (5869)
 8. Tứ Vô Lượng Tâm - Pháp Môn Tuệ Quán (46418)
 9. Căn Bản Giáo Lý A Tỳ Đàm (24187)
 10. Vài Nét Về Pháp Hành Thiền Quán [ghi chép hoàn tất]
 11. Tứ Niệm Xứ , giải đáp thắc mắc (1551)
 12. Vô minh - Hành trình giải thoát [ghi chép hoàn tất]
 13. Hỏi Đáp Phật Pháp (8489)

Xin quý phật tử đọc giả đặc biệt lưu ý:
 1. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
 2. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
 3. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com