Họ Đã Nghĩ Như Thế 
youtube
zoom
tk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Thư Viện Giác Nguyên


Họ Đã Nghĩ Như Thế
Nội dung sách này gồm hai mươi bài tham luận của các vị sư học trò Thiền sư Ajahn Chah về những đề tài khác nhau mà cách trình bày thì cứ như những lời tâm sự mang tính thần kinh nghiệm tự chứng. Có thể nói đó là những suy nghĩ, những lời thầm thì được chép lại thành bài viết . Đọc tới lui bản dịch , bất chợt tôi lại nghĩ về Nietzsche với tác phẩm Also Sprach Zarathustra của ông bằng một chút tinh nghịch trẻ con nhất, tôi bổng nghĩ tới nhan đề cho bản dịch Việt Ngữ của mình rồi hồn nhiên quyết định đặt cho nó cái tên lạ lùng mà các học giả thấy ở trang bìa HỌ ĐÃ NGHĨ NHƯ THẾ (Also dachte Sie! ) thay vì phải dịch sát nhan đề của cuốn nguyên tác ( Seeing the way ) .
Để có sách xin liên lạc:

Việt Nam:
☎ Cô Trần Thị Ngọc-Tuyết: 0934183043
Có ship COD qua bưu điện.
☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378
464/22 Hòa Hảo, P. 5, Q. 10, TP. HCM

Mỹ:
✉ Cô Jenni Tran: jennitran433@yahoo.com

Úc:
☎ Anh Trần Nhân: 0432 330 262


Khi Nhà Sư Qua Sông


Để có sách xin liên lạc:

Việt Nam:
☎ Cô Trần Thị Ngọc-Tuyết: 0934183043
Có ship COD qua bưu điện.
☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378
464/22 Hòa Hảo, P. 5, Q. 10, TP. HCM

Mỹ:
✉ Cô Jenni Tran: jennitran433@yahoo.com

Úc:
☎ Anh Trần Nhân: 0432 330 262


Tủ Sách Toại Khanh

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com