Ghi Âm các Bài Giảng 

tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Thông cáo của chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Lời mời tham gia nhóm hỗ trợ ghi chép bài giảng

Mục Lục các Bài Giảng


Giáo lý (Houston 2019)
Minh Quang Youtube

  Giáo lý (Houston 2020)
  Minh Quang Youtube

   Vi diệu pháp (2000)
   Kênh Giọt Mưa Cuối Mùa

    Trung Bộ Kinh
    Kênh Giọt Mưa Cuối Mùa

     Kinh Đại Niệm Xứ
     Kênh Viet Theraveda

      Những thời pháp ngắn
      Kalama Journal Youtube

       Kinh Trường Bộ
       Kênh Phật giáo Theravada VN

        Tiểu Bộ Kinh
        Kênh Phật giáo Theravada VN

         2018-Paltalk
         Các bài giảng trên Paltalk trước 2019

         2019-Sydney
         Pháp thoại cho cư sĩ Úc Châu
         Burmese Buddhist Vihara Sydney Australia

         2019-Youtube
         Pháp thoại trên Youtube
         Bài giảng đầu tiên vào ngày 26 tháng 5 năm 2019
         1. KTC.6.59 Người Bán Củi [ghi chép hoàn tất]
         2. KTC.6.60 Hatthisariputta [ghi chép hoàn tất]
         3. KTC.6.62 Lời Cảm Hứng [ghi chép hoàn tất]
         4. KTC.6.63. Pháp Môn Quyết Trạch [ghi chép hoàn tất]
         5. KTC.6.64 Sư Tử Hống [ghi chép hoàn tất]
         6. KTC.6.65 Vị Bất Lai [ghi chép hoàn tất]
         7. KTC.6.70 Thần Thông [ghi chép hoàn tất]
         8. KTC.6.74 Thiền [ghi chép hoàn tất]
         9. KTC.6.78 Lạc Hỷ [ghi chép hoàn tất]
         10. KTC.6.80 Lớn Mạnh [ghi chép hoàn tất]
         11. KTC.6.86 Chướng Ngại [ghi chép hoàn tất]
         12. KTC.6.92 Bậc Ðạo Sư [ghi chép hoàn tất]
         13. KTC.6.93 Hành [ghi chép hoàn tất]
         14. KTC.6.99 Khổ [ghi chép hoàn tất]
         15. KTC.6.105 Hữu Bhava [ghi chép hoàn tất]
         16. KTC.6.112 Tà Kiến [ghi chép hoàn tất]
         17. KTC.6.117 Quán [ghi chép hoàn tất]
         18. KTC.6.121 Tham [ghi chép hoàn tất]

         2020-Berlin
         Pháp thoại tại Berlin - Đức
         Tháng 10 - Chùa Từ Ân & Chùa Phổ Đà

         2020-Zoom
         Ghi âm các bài pháp
         Giảng trên Zoom thứ Hai hàng tuần

         2021-Beatenberg
         Một số bài giảng cho cư sĩ
         Địa phương Beatenberg Thụy Sĩ.

         2022-Beatenberg
         Lớp giáo lý 5-14/11/2022 tại Thụy Sĩ.
         Xin xem trang Beatenberg 2022

         2022-Kalama
         Giảng giải bộ Nhật tụng Kālāma.
         Bài thứ nhất: Kinh Kālāma - Thứ Hai 20.12.2021

         2022-Misc
         Những thời pháp ngắn 2022

         2022-Vấn Đáp
         Trả lời các câu hỏi từ tứ phương đại chúng

         Internet
         Các Bải Giảng trước 2019

         Các bài giảng của Sư Toai Khanh
         từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng

         


         zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
         kalama || hình ảnh || sách || english

         © www.toaikhanh.com