Ghi Âm các Bài Giảng 

tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Thông cáo của chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Lời mời tham gia nhóm hỗ trợ ghi chép bài giảng

Mục Lục các Bài Giảng


Giáo lý (Houston 2019)
Minh Quang Youtube

  Giáo lý (Houston 2020)
  Minh Quang Youtube

   Vi diệu pháp (2000)
   Kênh Giọt Mưa Cuối Mùa

    Trung Bộ Kinh
    Kênh Giọt Mưa Cuối Mùa

     Kinh Đại Niệm Xứ
     Kênh Viet Theraveda

      Những thời pháp ngắn
      Kalama Journal Youtube

       Kinh Trường Bộ
       Kênh Phật giáo Theravada VN

        Tiểu Bộ Kinh
        Kênh Phật giáo Theravada VN

         2018-Paltalk
         Các bài giảng trên Paltalk trước 2019

         2019-Sydney
         Pháp thoại cho cư sĩ Úc Châu
         Burmese Buddhist Vihara Sydney Australia

         2019-Youtube
         Pháp thoại trên Youtube
         Bài giảng đầu tiên vào ngày 26 tháng 5 năm 2019

         2020-Berlin
         Pháp thoại tại Berlin - Đức
         Tháng 10 - Chùa Từ Ân & Chùa Phổ Đà

         2020-Zoom
         Ghi âm các bài pháp
         Giảng trên Zoom thứ Hai hàng tuần
         1. Bài Khai Hội [ghi chép hoàn tất]
         2. Chánh Tín và Mê Tín [ghi chép hoàn tất]
         3. Đọc Cái Gì và Tại Sao [ghi chép hoàn tất]
         4. Buông Bỏ [ghi chép hoàn tất]
         5. Nội dung Giáo Lý Căn Bản [ghi chép hoàn tất]
         6. Tư Lương [ghi chép hoàn tất]
         7. Nhân Quả [ghi chép hoàn tất]
         8. Cái Gì và Tại Sao [ghi chép hoàn tất]
         9. Chuẩn Bị [ghi chép hoàn tất]
         10. Hỏi và Đáp [ghi chép hoàn tất]
         11. Nên hay Không Nên [ghi chép hoàn tất]
         12. Quan hệ Nhân và Quả [ghi chép hoàn tất]
         13. Duyên [ghi chép hoàn tất]
         14. Nguyện [ghi chép hoàn tất]
         15. Thương Mình hay Mình Thương [ghi chép hoàn tất]
         16. Ngũ Lực [ghi chép hoàn tất]
         17. Ngũ Lực 2 - Lìa Bỏ [ghi chép hoàn tất]
         18. Đúng và Sai [ghi chép hoàn tất]
         19. Nhẫn [ghi chép hoàn tất]
         20. Đạo [ghi chép hoàn tất]
         21. Trì Chú [ghi chép hoàn tất]
         22. Phong Thủy [ghi chép hoàn tất]
         23. Võ Thuật [ghi chép hoàn tất]
         24. Bệnh Tử [ghi chép hoàn tất]
         25. Ngọn Đèn [ghi chép hoàn tất]
         26. Soi Gương [ghi chép hoàn tất]
         27. Dọn Phòng [ghi chép hoàn tất]
         28. Vốn Tu [ghi chép hoàn tất]
         29. Điều Kiện [ghi chép hoàn tất]
         30. Lối Mòn [ghi chép hoàn tất]
         31. Upadhi [ghi chép hoàn tất]
         32. Bói Toán Tương Lai [ghi chép hoàn tất]
         33. Tỷ Lệ Vàng [ghi chép hoàn tất]
         34. Dọn Cỏ [ghi chép hoàn tất]
         35. Chuẩn bị [ghi chép hoàn tất]
         36. Giàn phóng [ghi chép hoàn tất]
         37. Bồ Tát [ghi chép hoàn tất]
         38. Vô Hữu Duyên [ghi chép hoàn tất]
         39. Tam Mật [ghi chép hoàn tất]
         40. Nước [ghi chép hoàn tất]
         41. Dễ duôi và Tinh tấn [ghi chép hoàn tất]
         42. Tâm Địa [ghi chép hoàn tất]
         43. Tự Sinh và Tự Hủy [ghi chép hoàn tất]
         44. Nhu Cầu Sống [ghi chép hoàn tất]
         45. Biến thể [ghi chép hoàn tất]
         46. Khuynh hướng [ghi chép hoàn tất]
         47. An toàn [ghi chép hoàn tất]
         48. Bốn hạng tạo Nhân [ghi chép hoàn tất]
         49. Chai Nước Ngọt [ghi chép hoàn tất]
         50. Hên Xui [ghi chép hoàn tất]
         51. Bồn Tắm Bờ Hồ [ghi chép hoàn tất]
         52. So Sánh [ghi chép hoàn tất]
         53. Nền [ghi chép hoàn tất]
         54. Phép Lạ [ghi chép hoàn tất]
         55. Nhiều Ít Rộng Hẹp [ghi chép hoàn tất]
         56. Đời Và Đạo [ghi chép hoàn tất]
         57. Bốn Đại [ghi chép hoàn tất]
         58. Ngày Sinh [ghi chép hoàn tất]
         59. Chìa Khóa [ghi chép hoàn tất]
         60. Tuy [ghi chép hoàn tất]
         61. Kinh Kệ [ghi chép hoàn tất]
         62. Có và Không [ghi chép hoàn tất]

         2021-Beatenberg
         Một số bài giảng cho cư sĩ
         Địa phương Beatenberg Thụy Sĩ.

         2022-Beatenberg
         Lớp giáo lý 5-14/11/2022 tại Thụy Sĩ.
         Xin xem trang Beatenberg 2022

         2022-Kalama
         Giảng giải bộ Nhật tụng Kālāma.
         Bài thứ nhất: Kinh Kālāma - Thứ Hai 20.12.2021

         2022-Misc
         Những thời pháp ngắn 2022

         2022-Vấn Đáp
         Trả lời các câu hỏi từ tứ phương đại chúng

         Internet
         Các Bải Giảng trước 2019

         Các bài giảng của Sư Toai Khanh
         từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng

         


         zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
         kalama || hình ảnh || sách || english

         © www.toaikhanh.com