Ghi Âm các Bài Giảng 

tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Thông cáo của chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Lời mời tham gia nhóm hỗ trợ ghi chép bài giảng

Mục Lục các Bài Giảng


Giáo lý (Houston 2019)
Minh Quang Youtube

  Giáo lý (Houston 2020)
  Minh Quang Youtube

   Vi diệu pháp (2000)
   Kênh Giọt Mưa Cuối Mùa

    Trung Bộ Kinh
    Kênh Giọt Mưa Cuối Mùa
    1. Pháp môn căn bản [ghi chép hoàn tất]
    2. Pháp môn căn bản 2 [ghi chép hoàn tất]
    3. Các lậu hoặc [ghi chép hoàn tất]
    4. Các lậu hoặc 2 [ghi chép hoàn tất]
    5. Thừa tự pháp [ghi chép hoàn tất]
    6. Kinh sợ hãi [ghi chép hoàn tất]
    7. Kinh ước nguyện [ghi chép hoàn tất]
    8. Ví dụ tấm vải [ghi chép hoàn tất]
    9. Chánh tri kiến [ghi chép hoàn tất]
    10. Đại kinh sư tử hống [ghi chép hoàn tất]
    11. Khổ uẩn [ghi chép hoàn tất]
    12. Tư lượng [ghi chép hoàn tất]
    13. Khu rừng [ghi chép hoàn tất]
    14. selasuttam [ghi chép hoàn tất]
    15. Song tầm [ghi chép hoàn tất]
    16. Ví dụ cái cưa [ghi chép hoàn tất]
    17. Vi diệu pháp [ghi chép hoàn tất]
    18. Trạm xe [ghi chép hoàn tất]
    19. Thánh cầu [ghi chép hoàn tất]
    20. Ví dụ dấu chân voi [ghi chép hoàn tất]
    21. Tam đề nhân [ghi chép hoàn tất]
    22. Rừng sừng bò [ghi chép hoàn tất]
    23. Mục đồng [ghi chép hoàn tất]
    24. Mahasaccaka [ghi chép hoàn tất]
    25. Tam đề sinh tồn [ghi chép hoàn tất]
    26. Verañjakasuttaṃ [ghi chép hoàn tất]
    27. Kinh An Ban Thủ Ý [ghi chép hoàn tất]

    Kinh Đại Niệm Xứ
    Kênh Viet Theraveda

     Những thời pháp ngắn
     Kalama Journal Youtube

      Kinh Trường Bộ
      Kênh Phật giáo Theravada VN

       Tiểu Bộ Kinh
       Kênh Phật giáo Theravada VN

        2018-Paltalk
        Các bài giảng trên Paltalk trước 2019

        2019-Sydney
        Pháp thoại cho cư sĩ Úc Châu
        Burmese Buddhist Vihara Sydney Australia

        2019-Youtube
        Pháp thoại trên Youtube
        Bài giảng đầu tiên vào ngày 26 tháng 5 năm 2019

        2020-Berlin
        Pháp thoại tại Berlin - Đức
        Tháng 10 - Chùa Từ Ân & Chùa Phổ Đà

        2020-Zoom
        Ghi âm các bài pháp
        Giảng trên Zoom thứ Hai hàng tuần

        2021-Beatenberg
        Một số bài giảng cho cư sĩ
        Địa phương Beatenberg Thụy Sĩ.

        2022-Beatenberg
        Lớp giáo lý 5-14/11/2022 tại Thụy Sĩ.
        Xin xem trang Beatenberg 2022

        2022-Kalama
        Giảng giải bộ Nhật tụng Kālāma.
        Bài thứ nhất: Kinh Kālāma - Thứ Hai 20.12.2021

        2022-Misc
        Những thời pháp ngắn 2022

        2022-Vấn Đáp
        Trả lời các câu hỏi từ tứ phương đại chúng

        Internet
        Các Bải Giảng trước 2019

        Các bài giảng của Sư Toai Khanh
        từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng

        


        zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
        kalama || hình ảnh || sách || english

        © www.toaikhanh.com