Ghi Âm các Bài Giảng 

tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Thông cáo của chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Lời mời tham gia nhóm hỗ trợ ghi chép bài giảng

Mục Lục các Bài Giảng


Giáo lý (Houston 2019)
Minh Quang Youtube

  Giáo lý (Houston 2020)
  Minh Quang Youtube

   Vi diệu pháp (2000)
   Kênh Giọt Mưa Cuối Mùa

    Trung Bộ Kinh
    Kênh Giọt Mưa Cuối Mùa

     Kinh Đại Niệm Xứ
     Kênh Viet Theraveda

      Những thời pháp ngắn
      Kalama Journal Youtube

       Kinh Trường Bộ
       Kênh Phật giáo Theravada VN
       1. Kinh Phạm Võng [ghi chép hoàn tất]
       2. Kinh Phạm Võng 2 [ghi chép hoàn tất]
       3. Kinh Sa Môn Quả [ghi chép hoàn tất]
       4. Ambattha - Kinh Chủng Đức [ghi chép hoàn tất]
       5. Kinh Kūtadanta [ghi chép hoàn tất]
       6. Kinh Cha-Li-Da [ghi chép hoàn tất]
       7. Kinh Subha - Kevaddha [ghi chép hoàn tất]
       8. Kinh Đại Bổn (1) [ghi chép hoàn tất]
       9. Kinh Đại Bổn (2) [ghi chép hoàn tất]
       10. Kinh Đại Bổn (3) [ghi chép hoàn tất]
       11. Kinh Đại Duyên (1) [ghi chép hoàn tất]
       12. Kinh Đại Duyên (2) [ghi chép hoàn tất]
       13. Kinh Đại Duyên (3) [ghi chép hoàn tất]
       14. Kinh Đại Bát Niết Bàn - Tụng Phẩm I [ghi chép hoàn tất]
       15. Kinh Đại Bát Niết Bàn - Tụng Phẩm IIa (70095)
       16. Kinh Đại Bát Niết Bàn - Tụng Phẩm IIb (66264)
       17. Kinh Đại Bát Niết Bàn - Tụng Phẩm III (58300)
       18. Kinh Đại Bát Niết Bàn (81696)
       19. Kinh Đại Bát Niết Bàn - 17 Ðại Thiện-Kiến Vương (50311)
       20. Kinh Xa-Ni-Sa [ghi chép hoàn tất]
       21. Đại Điển Tôn - Đại Hội [ghi chép hoàn tất]
       22. Kinh Ðế-Thích Sở Vấn 1 [ghi chép hoàn tất]
       23. Kinh Ðế-Thích Sở Vấn 2 [ghi chép hoàn tất]
       24. Kinh Tệ Túc [ghi chép hoàn tất]
       25. Kinh Ba-Lê [ghi chép hoàn tất]
       26. Kinh Ưu-Đàm-Bà-La Sư Tử Hống [ghi chép hoàn tất]
       27. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống [ghi chép hoàn tất]
       28. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn [ghi chép hoàn tất]
       29. Kinh Tự Hoan Hỷ [ghi chép hoàn tất]
       30. Kinh Thanh Tịnh [ghi chép hoàn tất]
       31. Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) 1 (14782)
       32. Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) 2 (33)
       33. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt (Singalovada Sutta) 1 (13755)
       34. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt (Singalovada Sutta) 2 (56)
       35. Kinh A-Sá-Nang-Chi (Atanatiya Sutta) (38)
       36. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 1 [ghi chép hoàn tất]
       37. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 2 [ghi chép hoàn tất]
       38. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 3 [ghi chép hoàn tất]
       39. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 4 [ghi chép hoàn tất]
       40. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 5 [ghi chép hoàn tất]
       41. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 6 [ghi chép hoàn tất]
       42. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 7 [ghi chép hoàn tất]
       43. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 8 [ghi chép hoàn tất]
       44. Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 9 (18171)
       45. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 1 [ghi chép hoàn tất]
       46. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 2 [ghi chép hoàn tất]
       47. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 3 [ghi chép hoàn tất]
       48. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 4 [ghi chép hoàn tất]
       49. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 5 [ghi chép hoàn tất]
       50. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 6a [ghi chép hoàn tất]
       51. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 6b [ghi chép hoàn tất]
       52. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 7 [ghi chép hoàn tất]
       53. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 8 [ghi chép hoàn tất]
       54. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 9 [ghi chép hoàn tất]
       55. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 10 [ghi chép hoàn tất]
       56. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 11 [ghi chép hoàn tất]
       57. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 12 [ghi chép hoàn tất]
       58. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 13 (109653)
       59. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 14 (99733)
       60. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 15 (100857)
       61. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 16 (109857)
       62. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 17 (89759)
       63. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 18 (98135)
       64. Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 19 (103841)

       Tiểu Bộ Kinh
       Kênh Phật giáo Theravada VN

        2018-Paltalk
        Các bài giảng trên Paltalk trước 2019

        2019-Sydney
        Pháp thoại cho cư sĩ Úc Châu
        Burmese Buddhist Vihara Sydney Australia

        2019-Youtube
        Pháp thoại trên Youtube
        Bài giảng đầu tiên vào ngày 26 tháng 5 năm 2019

        2020-Berlin
        Pháp thoại tại Berlin - Đức
        Tháng 10 - Chùa Từ Ân & Chùa Phổ Đà

        2020-Zoom
        Ghi âm các bài pháp
        Giảng trên Zoom thứ Hai hàng tuần

        2021-Beatenberg
        Một số bài giảng cho cư sĩ
        Địa phương Beatenberg Thụy Sĩ.

        2022-Beatenberg
        Lớp giáo lý 5-14/11/2022 tại Thụy Sĩ.
        Xin xem trang Beatenberg 2022

        2022-Kalama
        Giảng giải bộ Nhật tụng Kālāma.
        Bài thứ nhất: Kinh Kālāma - Thứ Hai 20.12.2021

        2022-Misc
        Những thời pháp ngắn 2022

        2022-Vấn Đáp
        Trả lời các câu hỏi từ tứ phương đại chúng

        Internet
        Các Bải Giảng trước 2019

        Các bài giảng của Sư Toai Khanh
        từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng

        


        zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
        kalama || hình ảnh || sách || english

        © www.toaikhanh.com