Ghi Âm các Bài Giảng 

tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

Thông cáo của chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Lời mời tham gia nhóm hỗ trợ ghi chép bài giảng

Mục Lục các Bài Giảng


Giáo lý (Houston 2019)
Minh Quang Youtube

  Giáo lý (Houston 2020)
  Minh Quang Youtube

   Vi diệu pháp (2000)
   Kênh Giọt Mưa Cuối Mùa

    Trung Bộ Kinh
    Kênh Giọt Mưa Cuối Mùa

     Kinh Đại Niệm Xứ
     Kênh Viet Theraveda

      Những thời pháp ngắn
      Kalama Journal Youtube

       Kinh Trường Bộ
       Kênh Phật giáo Theravada VN

        Tiểu Bộ Kinh
        Kênh Phật giáo Theravada VN
        1. Kinh Chánh Xuất Gia 1 [ghi chép hoàn tất]
        2. Kinh Chánh Xuất Gia 2 [ghi chép hoàn tất]
        3. Kinh Tranh Luận 1 [ghi chép hoàn tất]
        4. Kinh Tranh Luận 2 [ghi chép hoàn tất]
        5. Những Vấn Đề To Lớn 1 (22034)
        6. Những Vấn Đề To Lớn 2 (31)
        7. Những Vấn Đề Nhỏ Bé (30)
        8. Những Vấn Đề To Lớn 3 (31)
        9. Con Đường Mau Chóng 1 [ghi chép hoàn tất]
        10. Con Đường Mau Chóng 2 (2472)
        11. Trước Khi Bị Hủy Hoại (31)

        2018-Paltalk
        Các bài giảng trên Paltalk trước 2019

        2019-Sydney
        Pháp thoại cho cư sĩ Úc Châu
        Burmese Buddhist Vihara Sydney Australia

        2019-Youtube
        Pháp thoại trên Youtube
        Bài giảng đầu tiên vào ngày 26 tháng 5 năm 2019

        2020-Berlin
        Pháp thoại tại Berlin - Đức
        Tháng 10 - Chùa Từ Ân & Chùa Phổ Đà

        2020-Zoom
        Ghi âm các bài pháp
        Giảng trên Zoom thứ Hai hàng tuần

        2021-Beatenberg
        Một số bài giảng cho cư sĩ
        Địa phương Beatenberg Thụy Sĩ.

        2022-Beatenberg
        Lớp giáo lý 5-14/11/2022 tại Thụy Sĩ.
        Xin xem trang Beatenberg 2022

        2022-Kalama
        Giảng giải bộ Nhật tụng Kālāma.
        Bài thứ nhất: Kinh Kālāma - Thứ Hai 20.12.2021

        2022-Misc
        Những thời pháp ngắn 2022

        2022-Vấn Đáp
        Trả lời các câu hỏi từ tứ phương đại chúng

        Internet
        Các Bải Giảng trước 2019

        Các bài giảng của Sư Toai Khanh
        từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng

        


        zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
        kalama || hình ảnh || sách || english

        © www.toaikhanh.com