Hỏi & Đáp

tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

English
HỎI

Khi Sư thình lình hoảng hốt, nổi giận hoặc phát hiện ra cái gì đó trục trặc trong tâm thì niệm xứ nào thích hợp nhất? Và Tại sao?

ĐÁP

Đó là Tâm Niệm Xứ. Tuỳ mỗi người khác nhau, có người niệm thọ, niệm thân, nhưng riêng tôi mỗi lúc khẩn cấp máy bay sốc tôi sợ, thì đầu tiên tôi nghĩ đến tâm trước, mình đang xài tâm gì đây. Ở đây muốn làm được chuyện đó không thể thiếu định.


English


zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com