Hỏi & Đáp 

tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách

English
HỎI

Dạ thưa Thầy con là Phật tử. Cho con hỏi phải làm sao để có công đức nhiều? Con cám ơn.

ĐÁP

Không thấy được sự có mặt ở đời này là khổ thì bao nhiêu công đức cũng chỉ là con đường sinh tử. Ai cũng cần đến nhiều công đức để sống an lành như ý nhưng nói rốt ráo thì công đức lớn nhất là tìm hiểu giáo lý và sống trong chánh niệm, thường trực biết rõ thân tâm đang thiện ác ra sao. Sống chánh niệm mới có cơ hội hiểu mình và đời chỉ là do các duyên mà có rồi cũng do các duyên mà mất đi. Hiểu được vậy sẽ thương được muôn loài mà lòng không ôm giữ ái luyến cái gì. Sống với chánh niệm mới có trí tuệ, từ bi. Cả hai pháp lành này là gốc của tất cả công đức ở đời. Xin chúc an lành.


English


zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com