Khóc Thương Sư Thiện Minh

Thế là hết

thoáng qua như chưa từng có

người ngang đời như cánh vạc hồ khuya

một sáng người đi

không hẹn buổi về

sóng nước cù lao cứ dập dềnh tức tưởi

đây đó vườn quê

cành cam gốc bưởi

những chuyến đò chiều

đợi hoài

viễn khách vẫn mù tăm

mươi năm xa quê

sao quên được chỗ nằm

tuổi ấu thơ mãi thơm mùi khói rạ

tóc xanh viễn phương

đời nâu sòng ôm chí cả

tuổi ngọc về thành

đạo nghiệp dựng tòng lâm

Hăm bảy năm một kiếp tơ tằm

dịch sách, viết kinh

dựng chùa, xây thiền viện

Từ Ấn Độ, Phần Lan sang đất Miến

độ người, nuôi tăng

cho Phật pháp mai sau

Một chiếc xuồng con

giữa mấy trận ba đào

vẫn một dạ vững tay chèo chống

ai hay một chiều

thuyền nan sông rộng

Rau mác lên bờ

cho bìm bịp bay xa

bỏ lại đệ huynh

dang dở một khay trà

Không biệt mà đi

tim hãy còn bao hoài bão

sự nghiệp ở đời

dĩ nhiên đều hư ảo

chỉ thiên thu là mỗi trái tim người

sư đi để lại nụ cười

tháng năm còn đó bóng người cuối sông

mai kia về đất Vĩnh Long

sớm chiều nhìn nước lớn ròng nhớ nhau !

Waldshut 22 tháng 7 năm 2018

Toại Khanh


Tiểu sử HT Thiện Minh

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:03:03:2020)