Đò Ơi

(Kính nhớ sư trưởng)

Vậy rồi giũ áo, người đi

Chuyến đò sinh tử đưa thầy nẻo xa

Nhẹ nhàng như thoáng mây qua

Đồng chiều tắt nắng, vậy là phủi tay

Đời như bến nước vơi đầy

Thầy như ông lái mòn tay đưa người

Việc xong, thanh thản mỉm cười

Ứng duyên hành hóa, không người không ta

Chiều nay trên bến sông xa

Con đò, ông lái....bỗng là hư vô !

Nhớ lắm thầy ơi...

Toại Khanh

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:10:02:2020)