Kính Điếu HT Thích Quảng Độ

Đã Bỉ Ngạn Rồi Sao Tiếc Thương

Vầng trán mênh mông như cơ đồ Đại Việt

Đôi mắt tinh anh như thần phách Lạc Hồng

Chòm râu trắng dài như một dải non sông

Xong việc là đi, ném chèo qua bỉ ngạn

Quê hương đó...bao năm dài lửa đạn

Dân tộc nầy mấy thập kỷ lầm than

Bàn tay gầy lau lệ khắp dân gian

Một buổi mãn duyên, hài rơm lìa cõi khổ

Quần sanh giờ còn ai người quảng độ

Khi đạo vàng đã lạnh ở bờ nam ...

Beatenberg 22.2.2020

Toại Khanh kính điếuHòa thượng Thích Quảng Độ

27 tháng 11 năm 1928 - 22 tháng 2 năm 2020

Tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ ngày 17 tháng 8 năm 2008 và là một nhân vật bất đồng chính kiến Việt Nam vì các hoạt động đấu tranh nhân quyền. Ngài được trao Giải tưởng niệm Thorolf Rafto năm 2006 và cũng được đề cử cho giải Nobel Hòa bình nhiều lần.


Thư Phân Ưu từ Ngài Dalai Lama

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:03:03:2020)