Kalama

Không ai về, cũng vậy thôi

Am thiền để cửa đợi người tiền thân

Lá rơi, hoa rụng mấy lần

Ai đi...xin nhớ mùa trăng mà về

Một đêm chủ khách bên hè

Ao hoang ếch nhảy, người nghe nghĩa mầu !

(Bài thơ chỉ có mấy câu

Ghép sáu chữ đầu ra một cái tên)

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:14:11:2020)