Phút Kinh Cầu COVID

Tình người đã cách ngăn

Nay lại thêm một màng ngăn cách

Người với người chưa bao giờ minh bạch

Và bây giờ chiếc miệng cũng giấu che

Lòng người đã ngàn trùng

Nay còn thêm mấy mét chia xa

Mà dẫu sao

Cũng cảm ơn Corona

Đã mang nhân gian về chung một mái nhà

Chiếc tổ ấm từ lâu...

cứ đầu ngày là bay mất

Cửa chùa đã đóng

Giáo đường đã khép

Cho nhân gian đem Chúa, Phật vào lòng

Đã xa rồi những chiều nắng đi rong

Với tách cà phê, với vỉa hè và bè bạn

Đã hết rồi những con phố dài

Với mua và bán

Những bức tường ngăn

Người về lại với mình

Từng vách nhà

Bóng tối

Lặng thinh

Ai gọi cổng

Không, gió lùa...

Không phải bước chân thần chết

Người nguyện cầu

Những tháng ngày này

Mau qua hết

Để tiếp tục

đời con rối mấy năm qua

Biết thương hay hờn

Vi khuẩn Corona

Đã dạy tinh cầu này

Con đường về tĩnh tại

Hoa nở xuân về

Giờ không còn tay hái

Người cúi đầu

Chiêu niệm với hư vô

Ta bỗng nghe trong chiều

Qua gió

Tiếng nam mô....

Toại Khanh, Beatenberg, March 25.2020

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:26:03:2020)