Rồi Mai Em Đi

Rồi mai em đi

Tay trắng mang theo được gì

Một đời cho ước mơ chi

Hay là một kiếp sân si

Ngày mai chôn em

Chôn theo một mái tóc mềm

Bia mồ là chút tuổi tên

Cho người ở lại buồn thêm

Ngày mai em xa

Mây trắng bay ngang vườn nhà

Cho từng khuya ai ngồi nhớ

Chuyện người cũng là chuyện ta

Ngày mai xa nhau

Nhà khuya tiếng ho thêm rầu

Người đi trong mùa dịch cúm

Ta rồi cũng sẽ đi sau ....

TK

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:28:03:2020)