Những Dấu Hỏi

Mai ta trở về

Người còn nhận ra nhau

Khi chiếc khẩu trang đã bịt kín đầu

Mai ta trở về

Còn thấy nhau không

Khi những áo quan ngày một chất chồng

Mai ta trở về

Thềm xưa còn trăng sáng

Khi đã xuân rồi

Trời vẫn xám một màu đông

Chia tay lần rồi

Có phải sẽ thiên thu

Khi chuyện ngày mai vẫn cứ mịt mù

Mai ta trở về

Còn ai mở cổng

Hay vườn khuya chỉ còn nghe tiếng chó tru

Mai ta trở về

Bờ xưa nghe sóng vỗ

Biển hoàng hôn còn in dấu chân ai

Hay chỉ hoang liêu một bóng nắng đổ dài

Ta nhặt ốc gọi tên từng người cũ...

Ngày mai này

Biết ta có còn không

Còn dịp vươn vai những sớm mai hồng

Hay thoi thóp không tìm ra máy thở

Giữa một rừng người...đông quá là đông !

Toại Khanh

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:04:04:2020)