Tình Sử A Tỳ Đàm

(viết giùm một người)

chẻ tan ngũ uẩn tìm nhau

thấy em lấp lánh năm màu lung linh

sắc uẩn là dáng, là hình

tưởng uẩn là một chút tình chiêm bao

thọ là một chút niềm đau

hành là thương nhớ, giận nhau đêm ngày

thức là mắt, mũi, lưỡi, tai...

cộng chung sáu thức có ngay một người

biết là để biết vậy thôi

thấy em im tiếng là tôi lại buồn

nhớ câu vạn hữu vô thường

trong sương khói vẫn cứ thương mới kỳ

mỗi ngày trước tượng Đại Bi

hết đứng lại quỳ...lòng vẫn bất an

kiểu này đạo nghiệp tan hoang

cứu cánh Niết Bàn xa lắc, nhỏ ơi.

một ngày em bỗng xa tôi

tôi muốn luân hồi để gặp lại nhau

một lần thấy rõ cơn đau

thấy ra khổ đế, tìm vào vô sanh

Toại Khanh

11.11.2016

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:09:11:2021)