Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc (Pwe Kauk)

Mai mốt vong thân niềm lá mục

Kỷ niệm nhân quần gửi lại em

Ta về quét lá đồi Quỷ Cốc

Một góc vườn khuya...lá rụng thềm

Mai mốt ta không về phố nữa

Vui buồn quán chợ gửi lại nhau

Rồi những mùa trăng ngồi bên cửa

Xếp bằng nghe gió tối lao xao

Mai mốt trả đời thân phận cũ

Ta về làm Quỷ Cốc thiền sinh

Một quái đầu đà nơi cõi quạnh

Đốt lửa đồi khuya ngó bóng mình

Ta thở hơi ra quên chuyện cũ

Ta hít hơi vào bẵng người xưa

Quên hết nhân gian niềm ấm lạnh

Am vắng bên đời nghe gió mưa

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:21:07:2020)