Cưu mang kẻ lái đò

Áo cũ phong phanh dáng gầy gò

Ngày sau rồi cũng sa-gia-đo *

Bến tục trần ai thời mạt pháp

Chung sức cưu mang kẻ lái đò

Phật pháp trong tay mấy bố này

Chuyện đời gẫm lại một vòng quay

Một chén cơm nghèo mùa dịch cúm

Ai có lòng thành ... giúp một tay !

Toai Khanh

* sayadaw

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:17:10:2020)