Xuân Tân Sửu

Năm mươi năm...mảnh ruộng đời

cày bừa, gieo gặt khóc cười buồn vui

đồng chiều đê vắng xa xôi

vời trông một vạt nắng rơi cuối ngày

đêm về nằm đợi nắng mai

để thêm một buổi trâu cày ruộng xa

mặc ai tuổi khỉ, tuổi gà

ngẫm ra lại cũng cứ là kiếp trâu

kể gì ruộng cạn đồng sâu

chung thân gặm nhánh cỏ sầu hắt hiu

ngày xuân quét lá hiên chiều

nghe trăm năm cũng buồn theo bóng người...

Toại Khanh

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:24:12:2020)