Thơ Thờ Chúa Chùa

Nhà thơ ghé bước nhà thờ

Trông lên tượng Chúa, làm thơ nhớ chùa

TK

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:25:12:2020)