Lời Kinh Cầu Cho Kālāma

Rồi thì bão tố sẽ qua

Đồi thiền sáng ánh trăng tà như xưa

Những chiều ngồi lắng tiếng mưa

Những khuya nghe tiếng gió lùa qua hiên

Bình an trên mái am thiền

Phủi tay cho hạt bụi phiền bay đi

Trăm năm rồi sẽ còn gì

Chúng ta từng cánh chim di cuối trời

Tạnh mưa, trời sáng lại thôi

Bến xưa ta lại đưa người qua sông...

Toại Khanh

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:02:02:2021)