Ngày Mẹ

Chiều nay mưa, Mother Day

Tám năm từ buổi mẹ về đất sâu

Con năm mươi bạc nửa đầu

Lẻ loi chân bước qua cầu nhân sinh

Nhọc lòng hai chữ nhục vinh

Mother Day chợt nhớ mình mồ côi

Ngồi trông mây xám ngang trời

Tuổi năm mươi bỗng nhớ lời hát ru

Bướm vàng đậu nhánh mù u...

Phố đời bươn chải đời tu thêm buồn

Con sao mẹ cũng cứ thương

Mẹ xa con đứng cuối đường nhớ linh

Vui buồn gửi cả trang kinh

Ngó khung kính vỡ mắt mình đỏ hoe

Dế khuya rả rích bên hè

lá y mỏng quá, lạnh se cả lòng

Mẹ giờ biền biệt cõi không.

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:12:05:2021)