Vu Lan

Vui buồn một cõi biển dâu
Chiều nay mẹ bỏ qua cầu thiên thu
Sa Môn cát ái mặc dù
Mồ côi
ai bảo lòng tu chẳng buồn
Mốt mai
về lại cố thôn
Nẻo xưa vẫn đó,
nhưng còn mẹ đâu
Thuở nào tay trắng, áo nâu
Nắm tay con dắt qua cầu tuổi thơ
Bây giờ...gì cũng trong mơ
Mẹ ơi trời cũ
biết chờ gặp ai
Lạnh lùng gió sớm mưa mai
Dặm đời phía trước
còn ai đợi về
Vu Lan lạnh cả trời quê
Đêm mưa tháng bảy
lê thê nát lòng
Thương đời mẹ, chuyến đò đông
Chiều nay hoá nhánh cỏ bồng mà trôi
Mẹ đi
biết có ngậm cười
Khi con vẫn ở cuối trời vô tâm
Để giờ hay đến mươi năm
Nhớ người,
con chỉ biết nằm chiêm bao
Chiều nay vò nát cơn đau
trộn thêm nỗi nhớ ươm vào nén hương
mắt cay niệm chú vô thường
để nghe trong gió mười phương
mẹ về....

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:29:08:2021)