Thơ Đề Tranh

Ta đi ngang những phố đời

Trên con tàu chở khóc cười nhân gian

Trăm năm một giấc kê vàng

Dặm khuya với chút bẽ bàng trên tay

Ga đông rồi lại ga đoài

Tàu khuya ngó lại còn ai với mình

Người đi hì hục lợi danh

Kẻ về hoang hoải nghe mình hư vô

Tử sinh là những bến bờ

Cho người sinh tử dạt xô nổi chìm

Đời ai rồi cũng kiếp chim

Dọc ngang để lại khuất chìm chân mây

Chiều ngang phố, mắt nghe cay

Bâng khuâng ngó một đường ray vắng tàu!

Toại Khanh 12.2021

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:25:12:2021)