Kính tiễn HT Thích Nhất Hạnh

Sao rụng rồi sao ... một vì Sao vừa rụng

Đời đang đêm ... cần lắm những vì Sao

Thuyền bỏ bến đi ... biết sẽ ghé bờ nào

Trời Đông, trời Tây giờ không thuyền ... bến vắng !

Chưa được gặp Người vẫn nghe lòng mặn đắng

Thị phi sá gì, lòng vẫn trĩu niềm thương

Biển lớn, non cao rồi cũng Vô Thường

Thân tứ đại, dẫu của ai, cũng chỉ là bọt sóng

Ngót trăm năm giữa phố đời xô động

Chí cả hành tàng như thớt tượng tùng lâm

Lộc Uyển, Làng Mai, Phương Bối, Làng Hồng ...

Người Nhất Hạnh khởi xây trường Vạn Hạnh

Bỏ nắng ấm quê hương tìm về phương trời lạnh

Hồn đông phương trực nhập đất Tây phương

Gió bụi chông gai,

Một dạ can trường

Gùi kinh Phật đơn thân vào đất Chúa

Nhớ linh xưa, giữa lúc quê Cha một trời binh lửa

Một bóng ven trời ... cho đạo, cho quê

Trời Tây long đong một nắm hạt Bồ Đề

Cặm cụi đội sương gieo trồng trên đất khách

Tiếng ta, tiếng người ... giảng Kinh, viết sách

Dạy người yêu quê, thương Phật với ca dao

Thoáng đã một đời ... cuộc mộng ngắn vậy sao

Chốn tổ hồi hương nghe gió về trên tán lá

Một góc chùa quê dấu mình chôn chí cả

Một vốc xương tàn gửi lại đất quê hương

Hữu vi hữu hạn... Vô Thường

Đành thôi một nén tâm hương kính Người

Một vì Sao đã rụng rơi

Cho xao xuyến mấy phương trời Tây Đông

Thụy Sĩ 21.1.2022

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:22:01:2022)