Tượng pháp

Con vô phúc sinh nhầm thời vắng Phật

dấu vết Ngài còn lại mấy pho kinh

Nam với Bắc tha hồ mà bất nhất

kinh so kinh...ngồi gẫm lại giật mình

Thầy dạy con dựng chùa to, tượng bự

tổ dạy con xăng áo độ quần sanh

trộn hai món, đời tu con ứ hự

mấy mươi năm còn chưa tỏ ngọn ngành

Ráng gồng mình vùi đầu làm mọt sách

mong đời cho là bác lãm quần thư

chữ với nghĩa mòn vai đeo ì ạch

tuổi già buồn với hơn nửa đời hư

Rồi non thẳm với rừng sâu tham án

mình với mình diện bích chục năm dư

cõi tam muội chưa thông tường sâu cạn

ngày xuống đời cũng khoác áo thiền sư

Đời cần gì, con ráng chiều món đó

đệ tử nhiều như lá úa mùa thu

một khuya cuối đời, chong đèn tự hổ

gì cũng dư, chỉ thiếu mỗi công phu

Con dạy người biết bỏ tà theo chánh

Để riêng con chi cũng cứ mịt mù

Sống như phàm, mong được xem là thánh

Gì cũng ôm, chỉ thiếu mỗi lòng tu

Chiều ra suối nhặt cuội về sám hối

mỗi một viên là một lỗi bình sinh

Đống cuội giờ đã cao hơn đầu gối

Mà tội con còn nguyên đống...chình ình !

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:16:02:2022)