Lá Thư Nhét Chai Thả Biển

Không có gì là sở hữu thì sao gọi là ông chủ.
Không quyền, không tiền thì làm sao bị ai thao túng.
Việc chưa xong, công trình phải có giàn giáo chống đỡ.
Khi tháo dỡ rồi muôn sự trở về không.
Có mấy ai trên đời chịu tin vẫn còn có thứ mà bản thân chưa từng nhìn thấy.
Bỗng chạnh lòng chán nản khi nhìn ra một mặt biển lao xao mà không một thứ gì vượt khỏi đầu sóng.
Biển đời đã vắng những cánh hải âu.
Lá thư chung gửi cho những người đáng gọi tri âm, gồm cả những người mà người viết vẫn chưa từng biết mặt.
Xin lưu lại lá thư kỳ dị này để một ngày không xa sẽ thấy từng lời ẩn ngữ ở đây đều ứng nghiệm.
Lá thư kỳ dị vì người viết mong có người xem là lá thư điên và có kẻ hiểu là lá thư riêng
Một lá thư riêng lại được gửi chung cho muôn người thiên hạ đúng là hạ sách, chỉ hiềm đã hết cách!
Mọi manh động chỉ để hối hận...

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:09:10:2023)