Tình khúc Tháng Mười

Sơ ngộ cũng buồn như chia tay

Ðược ở bờ kia, mất bến này

Mai mốt theo nhau về lòng đất

Mộng mị ngày xưa theo khói bay

Ở nghĩa trang nào không hẹn trước

Mỗi đứa nằm riêng một nấm mồ

Chung thủy, phụ tình giờ vô nghĩa

Còn gì toan tính giữa hư vô

Kẻ ở khóc đưa người đi trước

Chẳng biết ngày sau ai khóc mình

Mây trắng đùn nhau thành nhân thế

Ta vì sao lạc giữa mông mênh

Biết không, bát ngát trùng dương đó

Là lệ ngàn xưa người khóc người

Kỷ vật cho nhau đừng châu ngọc

Xin hỏi gì hơn một nụ cười

Từ thuở hồng hoang người phụ người

Cũng là tôi phụ bạc riêng tôi

Vó ngựa mỏi mòn cơn lốc xoáy

Buổi nào xương trắng trắng như vôi

Tóc em rồi bạc theo ngày tháng

Ta cũng mòn hao những tuổi đời

Ai đem trăng rải lên giòng nước

Khói sương gì cũng một lần thôi

Sinh tử chẳng bao giờ hò hẹn

Mai mốt biệt nhau mỗi phương trời

Chớp mắt, mù sương thành miên viễn

Mộ tối giao tình với xa khơi.

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:27:10:2023)