Tuệ Sỹ

Cầm đèn tuệ

sống một đời cao sĩ

Vóc hạc gầy

hồn chứa hết tam thiên

Chí cao vợi

dặm trần không tri kỷ

Phiên chợ đời

Sao đắt đỏ chữ duyên

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:31:10:2023)