Hoài Niệm Phật Đản

Lâm Tỳ Ni xưa

Bạt ngàn hoa cỏ

Một bình minh mừng đại sĩ ra đời

Lâm Tỳ Ni nay

Bụi mờ bay trong gió

Cổ thành xưa

Giờ rêu cỏ bời bời

Gốc Bồ đề xưa

Bồ tát ngồi thành Phật

Đại lực, đại hùng dưới tán lá đơn sơ

Phật cảnh hôm nay

Người đông, đất chật

Những mảnh cờ buồn

Theo gió thổi phất phơ

Câu Thi Na xưa

Phật về viên tịch

Giữa vườn sa-la

Hàng thánh chúng đoan nghiêm

Chuyện ngày xưa

Nay chỉ còn cổ tích

Gẫm chuyện đạo đời

Chỉ để thấy buồn thêm

Lời Phật xưa

Nay chỉ còn chuông tượng

Tụng đọc đầu môi

Thay chứng ngộ trong tim

Lòng hữu hạn đã thay tâm vô lượng

Đạo mầu xưa

Giờ biền biệt dấu chim

Hơn hai ngàn năm

Trần gian dâu bể

Mỗi năm một lần

Ngồi nghĩ chuyện xưa sau

Ai người hữu tâm ngồi nghe nhau kể lể

Nỗi đời phù sinh

Giọt sương sớm khô mau...

TOAI KHANH 2020

© www.toaikhanh.com
(cập nhật:09:05:2024)