Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 14 

tk || bài giảng || suy gẫm || kalama || sách
Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 14
Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 14

Xin ghi chép tiếp theo vào ô dưới đây

Xin nhớ ghi đã chép tới khoảng giờ:phút thứ mấy để lần sau biết tìm chỗ viết tiếp.

Mật mã

Nếu chưa có password xin đăng ký hỗ trợ ghi chú bài giảng

Mục Lục các Bài Giảng


Xin quý phật tử đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  2. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  3. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com