Toại Khanh Giác Nguyên Theravada Buddhism Phật Giáo Nguyên Thủy 
thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

Vài hàng về sư Toại Khanh

Sinh năm 1969, vào chùa từ năm 1977. Ngoài chút khả năng đọc hiểu một vài ngoại ngữ, không có bất cứ bằng cấp nào về thế học. Toàn bộ những thông tin cá nhân về Toại Khanh phần lớn là những gì thiên hạ đã thấy, nghe và đọc từ bao năm qua với những thêm bớt của người thương hay kẻ ghét.

Nếu phải có một câu tự nhận xét về mình thì Toại Khanh chỉ dám nhận mình là một cánh chim di trú, mỗi năm xê dịch đôi lần để trú đông. Những đóng góp gì đó cho đời chỉ là từng nắm cỏ rơm kết tổ cho mình, và những lầm lỗi nào đó của bản thân thì chỉ xin đem hết mấy năm cuối đời, sau tuổi 50, tự biến mình thành nến cháy đến hơi tàn để đền bồi muôn một...

Hiện nay, Sư Toại Khanh đang chú tâm vào dự án Thiền viện Kalama, tại Myanmar.


Few words about Venerable Toai Khanh

He was born in Vietanm in 1969 and entred the life of a Buddhist monk from 1977. Apart from the ability to read and write in a few languages, he has absolutely no certificates or degrees. All personal information about Toai Khanh mostly are from what people see, hear and read over the years, with few additions and omissions from those who like him and those who dislike him.

If he has to say something about himself, Toai Khanh would liken himself to a migrating bird, moving a few times each year to avoid the winter's cold. All he has contributed in his life is but dead grass for his nest. As for his mistakes, he would spend the rest of his late 50s life, like a candle burning to the end, to repair and repay ...

Toai Khanh's current project is developing Kalama Hermitage, a meditation retreat in Myanmar.


Email: contact@toaikhanh.com

Phụ trách trang (web master):
Cao Xuân Kiên (Sydney Australia)

Đã Phát Hành

Nhật Tụng Kalama

Địa chỉ liên lạc để có sách:

☎ Cô Trần Thị Ngọc Tuyết: 0934183043

(Có ship COD qua bưu điện).

☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378

🛋 Thỉnh sách trực tiếp tại địa chỉ:
464/22 Hoà Hảo, phường 05, quận 10 TPHCM.

✉ Độc giả ở Mỹ thỉnh sách xin liên lạc:
Email : jennitran433@yahoo.com

→ Giới thiệu sách

thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

© www.toaikhanh.com