Toại Khanh Giác Nguyên Theravada Buddhism Phật Giáo Nguyên Thủy
© toaikhanh.comXIN LƯU Ý

Thông Báo của Chủ nhiệm trang mạng


Trang toaikhanh.com này do tôi, Cao-Xuân Kiên, một kẻ phàm đang bắt đầu học hỏi về Phật giáo Nam truyền, cư ngụ tại Sydney Australia, lập nên để sưu tầm và lưu trữ các bài giảng pháp thoại của Sư Giác Nguyên (Toại Khanh). Tôi cũng có lập phương tiện trên mạng và yêu cầu nhiều phật tử có hảo tâm nghe và ghi chép lại các bài giảng.

Những bản ghi chép nháp này chưa được Sư xem qua và chỉnh sửa nên hoàn toàn không được xem như chính là lời Sư đã giảng.

Tôi thỉnh thoảng thấy có đoạn nào hay và có lợi ích cho bản thân tôi thì tôi trích vào phần Suy Ngẫm. Đồng thời tôi cũng gửi lên trang facebook toaikhanh.fb để phổ biến cho nhiều phật tử khác cùng tham khảo.

Không may cho chúng tôi là có một vài bài bị lỗi chính tả, dư chữ, thiếu chữ v.v... và một vài cá nhân đã đem ra bêu xấu chể diễu công khai trên facebook. Những lỗi ghi chép ấy tuy có thể không trầm trọng nhưng lại gây tác hại thị phi đến công đức hoằng pháp của Sư.

Vì vậy, buộc lòng chúng tôi phải ngưng phổ biến các đoạn trích có lợi ích ấy và ngưng trang facebook toaikhanh.fb. Tôi cũng xin yêu cầu quý vị tránh chia sẻ những bài trên trang này vì có thể bị thiếu sót khi chưa được hiệu đính.

Xin đặc biệt lưu ý: Sư Giác Nguyên hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang mạng này. Chỉ riêng tôi, chủ nhiệm trang này là Cao-Xuân Kiên, chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.

Riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com xin tiếp tục công trình ghi chép của chúng ta.

Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

admin@toaikhanh.comyoutube
zoom
thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt
www.toaikhanh.com được thiết kế làm nơi lưu trữ các bài giảng cùng những đoạn trích dẫn pháp thoại giáo lý Phật giáo Nguyên thủy (Nam truyền) của Sư Giác Nguyên (bút hiệu Toại Khanh).
Xin đặc biệt chú ý: Sư Giác Nguyên không quản lý và không chịu trách nhiệm cho bất cứ dữ liệu thông tin nào trên trang này.
Mọi ý kiến thắc mắc xin liên lạc chủ nhiệm trang: Cao Xuân Kiên (contact@toaikhanh.com).
Vài hàng về Sư Toại Khanh

Sinh năm 1969, vào chùa từ năm 1977. Ngoài chút khả năng đọc hiểu một vài ngoại ngữ, không có bất cứ bằng cấp nào về thế học. Toàn bộ những thông tin cá nhân về Toại Khanh phần lớn là những gì thiên hạ đã thấy, nghe và đọc từ bao năm qua với những thêm bớt của người thương hay kẻ ghét.

Nếu phải có một câu tự nhận xét về mình thì Toại Khanh chỉ dám nhận mình là một cánh chim di trú, mỗi năm xê dịch đôi lần để trú đông. Những đóng góp gì đó cho đời chỉ là từng nắm cỏ rơm kết tổ cho mình, và những lầm lỗi nào đó của bản thân thì chỉ xin đem hết mấy năm cuối đời, sau tuổi 50, tự biến mình thành nến cháy đến hơi tàn để đền bồi muôn một...

Hiện nay, Sư Toại Khanh đang chú tâm vào dự án Thiền viện Kalama, tại Myanmar.


Few words about Venerable Toai Khanh

He was born in Vietanm in 1969 and entered the life of a Buddhist monk from 1977. Apart from the ability to read and write in a few languages, he has absolutely no certificates or degrees. All personal information about Toai Khanh mostly are from what people see, hear and read over the years, with few additions and omissions from those who like him and those who dislike him.

If he has to say something about himself, Toai Khanh would liken himself to a migrating bird, moving a few times each year to avoid the winter's cold. All he has contributed in his life is but dead grass for his nest. As for his mistakes, he would spend the rest of his late 50s life, like a candle burning to the end, to repair and repay ...

Toai Khanh's current project is developing Kalama Tawya Centre, a meditation retreat in Myanmar.


Email: contact@toaikhanh.com

Phụ trách trang (web master):
Cao Xuân Kiên (Sydney Australia)

Chuyện Phiếm Thầy Tu


Địa chỉ liên lạc để có sách:

☎ Cô Trần Thị Ngọc-Tuyết: 0934183043
Có ship COD qua bưu điện.

☎ Anh Trần Khắc Tuấn: 0906666378

🛋 Thỉnh sách trực tiếp tại địa chỉ:
464/22 Hoà Hảo, phường 05, quận 10 TPHCM.

✉ Độc giả ở Mỹ thỉnh sách xin liên lạc qua email:
jennitran433@yahoo.com

✉ Độc giả ở Úc thỉnh sách xin liên lạc qua email:
nhan.tran1971@yahoo.com.au


Tủ Sách Toại Khanh

thoughts || q & a || kalama || books || photos || tiếng việt

© www.toaikhanh.com